Vad du tar ett äktenskapstest berättar för dig

Har du någonsin funderat på giltigheten av de online äktenskapstester som ofta delas på sociala medier? Visst, de kan vara roliga att spendera tiden och se vilka resultat du får, men i slutändan ger testet dig svar baserat på fakta? Att granska äktenskapstester och frågorna kan ge inblick i testens noggrannhet. Först kanske du vill förstå om det finns en verklig anledning att du är intresserad av att ta dem.

Ibland kan du stöta på ett online-test och ta det utan anledning utanför mänsklig nyfikenhet. Men om du tar ett frågesport online för att se om din partner är någon som du ska förbli gift med eller om du är tillräckligt kompatibel för ditt äktenskap, kan det finnas något som är värt att undersöka ytterligare. Att hitta svar när du känner så här om en potentiell make kan bäst hittas genom att få professionell hjälp via en relationsrådgivare.Källa: rawpixel.com

Frågorna i varje test tenderar att vara viktiga att tänka på, men bör inte ge dig ett specifikt svar angående äktenskap. Äktenskap är ett personligt beslut som måste diskuteras mellan partners. Frågorna kan dock öppna några diskussionspunkter som kommer att göra valet av äktenskap tydligare.


Diskussionspunkter utvärderade av ett äktenskapstest

De flesta äktenskapstester är utformade för att utvärdera några specifika områden i ett förhållande. I slutändan kan många äktenskap förstås i fem komponenter: kärlek, romantik, förtroende, kommunikation och engagemang. De flesta äktenskapstester har frågor som försöker kvantifiera kvaliteten på var och en av dessa aspekter.

KärlekFrågor som utvärderar kärlek kan vara helt enkla eller lite svårare. Till exempel är en fråga som kan inkluderas:Är du fortfarande kär i din partner?Det är en okomplicerad fråga. Ett exempel på en svårfångad är:Tänker du på din make när han eller hon inte är i närheten?Medan dessa frågor tjänar till att utvärdera den kärlek du har till din partner, kan de också hjälpa dig att tänka på ditt förhållande.

Den första tanken du har när du läser frågorna är sannolikt sanningen. Efter ditt första beslut kan du börja tänka över eller övertyga dig om ett annat svar. Att vara ärlig mot dig själv är avgörande för att ditt äktenskap ska vara lyckligt och hälsosamt. Om det inte är lyckligt eller friskt är det viktigt att veta det så att du och din partner kan arbeta för att fixa det.

När du börjar övertänka, utvärdera dina andra och tredje tankar. Jämför dem med din första. Om de skiljer sig åt kan det vara bra att tänka på varför. Varför försöker du övertyga dig själv om ett annat svar? Om det beror på att du är rädd för att ditt äktenskap ska ta slut? Du bör veta att äktenskapsrådgivare tenderar att ha störst framgång när paret söker hjälp vid de första tecknen på problem.


Om kärlek fortfarande finns i förhållandet kan det finnas andra saker som måste fixas. Om kärleken inte längre finns, leta efter sätt att bli kär i din man eller hustru igen. Gå på datum, kommunicera mer och hitta tid för romantik. Kärleken du har till varandra kan stiga och falla över tiden, men det är alltid möjligt att öka den genom att göra en ständig ansträngning.Romantik

Källa: rawpixel.com

Ett äktenskap utan romantik kan vara svårt för en eller båda partner. Kom ihåg; romantik behöver inte betyda sexuell intimitet. Istället kan romantik vara kvällar tillsammans framför elden med ett glas vin eller mjuka detaljer för att påminna varandra om att du älskar varandra. Frågor i denna kategori kan sträcka sig från sexuella ämnen till mer oskyldiga.

Exempel på romantiska frågor är:Gillar du sex med din make?EllerHur många fysiska detaljer delar du med din make under en dag? Har du en vanlig datumkväll?Frågor som dessa hjälper till att identifiera den aktuella nivån på romantik och försök att mäta den ansträngning som läggs fram.

Att vara ärlig om nivån på romantik och intimitet i ditt förhållande är det bästa sättet att närma sig eventuella problem som du kan ha. Medan många par upplever en lugnare romantisk aktivitet vid specifika punkter i äktenskapet (barn, upptagen jobb och sjukdom), kan bestående torka från romantik ha en negativ effekt på förhållandet.

Romantik kan existera på lång sikt i ett evigt äktenskap, men det trivs inte utan att vårda det. Det kräver input från båda parter och ett verkligt försök att främja intimitet i äktenskapet. Livet kan komma i vägen ibland, men ditt förhållande måste förbli en prioritet.

Förtroende

Att utveckla förtroende för ett äktenskap är en stor del av att hålla ditt förhållande framgångsrikt. Men förtroende måste inte bara utvecklas utan bibehållas. Frågor om ett äktenskapsfråga som faller under avsnittet om förtroende kan innefatta att lita på din partner eller att vara pålitlig själv.

Ett frågesport kommer troligen att fråga:Går du någonsin igenom innehållet i din makas meddelanden och sociala medier?ellerHar du någonsin varit eller planerar du att vara otrogen mot din make?ellerKänner du behovet av att dölja saker för din partner?

Att ta itu med dessa frågor kan ge dig en god uppfattning om graden av förtroende i ditt äktenskap. Om du söker efter din makas telefon efter inkriminerande meddelanden eller aktivitet, litar du inte helt på dem. Det kan vara ett resultat av något som har hänt tidigare, eller det kan helt enkelt vara osäkerhet om dig själv. Oavsett orsaken är det viktigt att bygga upp förtroende så att ditt förhållande inte lider.

Det kan vara en risk att helt lita på någon, men det är viktigt att göra det. För att skapa förtroende måste du vara öppen, sårbar och ge din partner fördelen av tvivlet. Tillit betyder inte nödvändigtvis att du aldrig tvivlar, utan att du arbetar för att tro vad din partner säger.

Kommunikation

Källa: rawpixel.com

Ibland blir det svårt att hålla en annan person i ögonen om allt som händer i ditt huvud. Kommunikation är en av de viktigaste aspekterna av ett förhållande, så ett äktenskapstest kommer säkert att försöka mäta dina samhällskunskaper och öppenhet med din make.

Några vanliga frågor om ett äktenskapstest angående kommunikation kan vara:Känns det som om du kan prata med din man eller hustru om någonting?ellerÄr din make alltid villig att lyssna?ellerTalar du mest i ditt förhållande?Att känna till svaren på dessa frågor och andra liknande kan hjälpa dig att avgöra om dina kommunikationsförmågor kan använda lite arbete.

Frågor om kommunikation kan påminna dig om att färdigheten kräver mer än bara att prata. Kommunikation inkluderar också kroppsspråk, lyssnande och till och med hur du bildar meningar. Det är perfekt att inte bara vara medveten om kroppsspråket du visar utan också ha förmågan att läsa din partners kroppsspråk.

Lyssna ska göras så att du förstår, inte så att du kan svara. Det är viktigt att svara i en konversation, men du bör fokusera på vad din make säger och inte formulera ett svar i ditt huvud. Du bör också minska för att kommunicera i & rsquo; I & rsquo; uttalanden så att din make inte känner sig attackerad. Om du gör det kan du minska konflikterna i ditt äktenskap.

Engagemang

Källa: Pixabay.com

När du gifter dig förbinder du dig till din make att vara där för dem genom tjock och tunn. Om ditt engagemang för din partner har minskat kommer ett äktenskapstest sannolikt att ställa frågor som hjälper dig att inse det. Förstå din brist på engagemang om det första steget i att förbättra.

Frågor som kommer att ge en döende känsla av engagemang till ytan är:Ser du dig själv med din make under resten av ditt liv?EllerHar du någonsin frågat eller tänkt på att be om skilsmässa?Att hålla sig till ditt åtagande kan vara svårt när det blir rörigt i äktenskapet. Om du fortfarande är engagerad kommer dessa frågor dock att påminna dig om dina löften.

Att vara engagerad i ditt äktenskap betyder inte att du aldrig har problem, argument eller behöver utrymme från varandra. Det betyder att du kommer att arbeta för att lösa eventuella problem som uppstår. Ibland tar det helt enkelt mer ansträngning; andra gånger kan du och din make dra nytta av äktenskapsrådgivning. Om du och din make förblir engagerade i varandra och ditt äktenskap kan andra problem lösas.

Du kanske känner att ditt universella engagemang avtar. Om så är fallet kan du till och med göra ett nytt åtagande mot varandra. Det kan vara så enkelt som att jag kommer att fortsätta att försöka, eller så kommer jag att ge min tid åt dig från 20-21. Det viktiga är att du fortsätter att anstränga dig i ditt äktenskap. När du ger upp blir det mycket mer utmanande att göra comeback.

Använda det du har lärt dig

När du tar ett äktenskapstest och hittar dig själv att svara på frågor på ett sätt som du inte hade planerat, har du information som kan hjälpa ditt förhållande. Istället för att ignorera några problem kan du ta itu med dem. Genom att hålla din make informerad om vad du känner kan du arbeta tillsammans för att göra ditt äktenskap starkare.