Kompensation För Stjärntecknet

Ta Reda På Kompatibilitet Med Stjärntecken

Den inblandade familjen: 14 tecken på förankring och hur man kan övervinna svåra förhållandedynamik

Individer med nära familjeband tenderar att vara lyckligare och friskare, både mentalt och fysiskt. Tyvärr misslyckas många familjer med att införa hälsosamma gränser, vilket leder till förankring och djup känslomässig smärta.

Behöver du övervinna familjeinpassning och svåra relationer? En familjeterapipersonal kan hjälpa till. Planera en familjeterapisession online nu.Källa: Pixabay.com

Om du tror att din familj är inbäddad är du verkligen inte ensam. I den här artikeln definierar vi integrering och identifierar de viktigaste egenskaperna, orsakerna och effekterna. Vi kommer också att diskutera vikten av hälsosamma familjerelationer, hur man kan övervinna svåra relationer och värdefulla resurser för individer, par och familjer som behöver hjälp.


Förstå förankring

Många inser inte att de är en del av en inblandad familj förrän de är långt in i vuxenlivet och vissa individer känner aldrig igen tecknen. Förankring innebär suddiga eller obefintliga gränser, ohälsosamma familjemönster, kontroll, sociala problem, ett dysfunktionellt förhållandemönster och brist på oberoende och individualitet. Vi kommer att täcka denna svåra dynamik mer detaljerat senare.

Hope for the Enmeshed Family

Om du är en del av en inblandad familj finns det hopp! Du KAN få autonomi, bryta problematiska mönster och lära dig att sätta hälsosamma gränser för familjemedlemmar och andra. Du kan också få stöd på emotionell nivå, återställa instabila familjemönster, skapa gränser som är friska och hitta en bra relationsbalans som involverar eller involverar tillit, personliga och relationsgränser.Medan det att vara medlem i en inblandad familj kan vara nedslående, öppnar medvetenheten dörren till hälsosammare och lyckligare relationer. Eftersom förankring ofta sprider sig över i romantiska relationer och till och med vänskap är det viktigt att känna igen tecken och söka hjälp. Människor i inblandade relationer, vare sig de är som barn eller i ett romantiskt förhållande, känner sig ofta besegrade av emotionella och fysiska övergrepp. De har problem med att sätta gränser som vuxna eftersom deras ohälsosamma inlagda familjer sätter scenen med hänvisning till att gränserna är permeabla. Att förstå förankring med hjälp av en familjeterapeut kräver att man tar de viktigaste första stegen för att söka professionell hjälp. Friska familjer behöver vanligtvis inte hitta en terapeut eftersom det finns en förståelse för fysiska gränser. När du befinner dig i ett inhägnat hus som barn är det bäst att hitta en terapeut för att undvika ohälsosamma relationer som vuxen.Det är viktigt att notera att förankring nästan alltid är oavsiktlig. Barn som växer upp i inhägnade familjer bär ofta liknande mönster som sina egna familjer, omedvetna om de dysfunktionella cyklerna och ohälsosamma förhållandena de för vidare. Det krävs att en individ blir medveten om sina brister och ohälsosamma beteenden för att underlätta förändring. Att förstå förankring och inblandade relationer kan hjälpa dig att bryta mönstret.

Som Maya Angelou en gång sa,'Gör så bra du kan tills du vet bättre. När du sedan vet bättre, gör det bättre. '

Tecken på förankring

Djupt inrotade, långvariga förankringsmönster kan vara svåra att känna igen inom en familj, eftersom dysfunktion blir normen. Förankring är vanligast mellan föräldrar och deras barn, men det kan också förekomma mellan par och hela familjer. Tänk dock på hur ett barns liv påverkas. De inblandade relationerna som en förälder har med sina barn när de lämnas oförändrade kan leda till att vuxna barn har problem med att sätta gränser. Detta kan ibland leda till emotionellt och fysiskt missbruk, ätstörningar och brist på engagerade relationsmönster. Om du inte hittar en terapeut som kan hjälpa dig att förstå vad förenade relationer är och hur inblandade relationer har påverkat ditt liv, kommer du aldrig att övervinna de lektioner du lärde dig i uppväxten. Att sätta gränser mellan emotionella och fysiska gränser är till exempel en viktig livslektion. Men om dina inblandade relationer som barn inte lärde dig att det är viktigt att sätta gränser kan du hamna i ett mönster av dåliga relationer som är ouppfyllande och eventuellt farliga. Du kan vara mer benägna att äta störningar och andra ohälsosamma beteenden.


Många förälskade föräldrar förväntar sig att deras barn följer sina talade eller outtalade regler till vuxenlivet. Inblandning mellan en förälder och ett barn kan bli komplicerat. Dessa föräldrar kan tycka att det är oacceptabelt om deras vuxna barn väljer att avvika från sin styva tro och värderingar, tankar och känslor. De räknar ofta med sina barn för emotionellt stöd, förväntar sig att de ska bo i närheten och följa en specifik karriärväg. Om du växte upp med förenade relationer kan du känna att du inte får något att säga om vad du vill ha i livet utanför det som involverar familjen. I många fall förväntas barnet uppfylla sina föräldrars ouppfyllda drömmar. När det inte finns någon sammanhållning i familjen kan föräldern inte svara som förväntat. Detta händer ofta när stora familjeevenemang blir påträngande för familjens närhet och familjens sammanhållning och förankring. När försök görs att sätta gränser eller sätta upp fysiska gränser kanske föräldrar inte svarar bra. Inblandade relationer mellan familjer är överlägset svåraste att hantera eftersom kontrollen som läggs på de närstående barnen är sådan att de känner att allt de gör är otillräcklig. Att försöka konvertera från gränsen urkopplade relationer till engagerade relationer är utmanande.Källa: Pixabay.com

Du kan vara en del av ett förenat förhållande eller familj om du upplever något av följande:

 • En ohälsosam känslomässig koppling till en älskad som verkar utom din kontroll.
 • Delade känslor, där du har svårt att skilja dina känslor och känslor från din partners eller familjemedlem.
 • Lusten efter stödoch valideringsändamål.
 • Brist på friskafamiljesamling och evenemang.
 • Oförmåga att ha ett förhållande med andra utanför din närmaste familj.
 • En oklar identitet, på grund av att din älskade insisterar på att spendera alla tillgängliga ögonblick tillsammans. En nivå av familjesammanhållning och förankring som är måttlig i nivåer kan vara på spel.
 • Brist på ensam tid och utrymme, på grund av att din älskade insisterar på att spendera alla tillgängliga ögonblick tillsammans.
 • Relationsgränserär alltför utmanande och instabila.
 • Behovet av att räddas från svåra känslor eller förväntningen att du kommer att rädda din nära och kära från hans eller hennes utmanande känslor.
 • Skuld, skam och ångestsom uppstår genom att tillgodose dina personliga behov istället för att ge din partner eller familjemedlem emotionellt stöd.
 • Intens rädsla för konflikt och övergivande.
 • Oförmåga att sätta gränser som är friska.
 • Oförmågan att känna sig 'upp' när din älskade känner sig 'nere'på grund av din partner eller familjemedlems behov av kontroll. Din nära och kära kan försöka diktera alla aspekter av ditt liv, från dina vänskap och relationer till dina politiska och religiösa övertygelser och sexuella preferenser. Familjeevenemang som är skilda från kontrollerernas grepp kan vara ouppnåeliga.

Förutom den ohälsosamma dynamiken ovan kan ett inbäddat förhållande mellan förälder och barn kännetecknas av följande:

 • Olämpliga roller, till exempel att föräldern blir barnets bästa vän och barnet som fungerar som föräldrars primära (eller enda) källa till emotionellt stöd. Barnet kan också bli föräldrars förtroende och förväntas behålla familjens hemligheter.
 • Favorisering, där en förälder uttrycker att ett barn är hans eller hennes favorit, eller uppvisar favorisering genom sina handlingar, inklusive särskilda privilegier.
 • Brist på gränser när det gäller integritetmellan föräldern och barnet.
 • Överinvolveringi barnets relationer, aktiviteter, prestationer och problem.
 • Trycketatt stanna kvar i samma stad som föräldern eller gå på en närliggande högskola. Förenade föräldrar får ofta sina vuxna barn att känna sig skyldiga för att ha gjort intressen och aktiviteter utanför familjenheten.

Vad orsakar förankring?

Det råder ingen tvekan om att förankring är en komplex dynamik i förhållandet och att grundorsaken kan vara lika komplicerad. Exempel inkluderar:

Behöver du övervinna familjeinpassning och svåra relationer? En familjeterapipersonal kan hjälpa till. Planera en familjeterapisession online nu.

Källa: rawpixel.com

 • Att växa upp i en förankrad familjemiljö, vilket kan göra det svårt att bilda och upprätthålla hälsosamma relationer fritt från förankring. Ohälsosamma mönster tenderar att överföras genom flera generationer när det finns inbäddade relationer.
 • Lusten att bryta sig loss från en förälders styva regler och gränseroch gör ett medvetet försök att undvika styvhet i hopp om att bryta familjecykeln, vilket ibland kan resultera i förankring.
 • En förälders reaktion på ett barns sjukdom eller trauma, när föräldern känner en intensiv önskan att skydda sitt barn mot ytterligare fysisk eller emotionell skada, även efter att sjukdomen eller den traumatiska händelsen har gått. Inblandade relationer kan skapa ett barn för en livstid av förvirring och konflikt.

Effekterna av förankring

De långsiktiga effekterna av förankring kan påverka individens liv in i tonåren och vuxenlivet. Vanliga effekter inkluderar:

 • Personlighetsstörningar och andra psykiska problem.
 • Självkänsla problem, ofta på grund av brist på identitet och självkänsla.
 • Gränsfrågor, som friska gränser, modellerades inte under barndomen.
 • Instabila relationer, på grund av familjens instabilitet under barndomen.
 • Ätstörningar, vilket kan bero på behovet av kontroll i en persons liv.
 • Substansanvändningsstörningar och självförstörande beteenden.Många individer försöker lindra sin emotionella smärta genom att vända sig till alkohol, droger och andra beroendeframkallande beteenden.
 • Saknar ett förhållande om hur man omdirigerar negativitet.
 • Fysiska hälsoproblem, såsom huvudvärk, trötthet, sömnproblem och kronisk smärta.

Vikten av nära familjeband

Som människor längtar vi efter anslutning, särskilt från våra närmaste familjemedlemmar. Att känna oss anslutna till andra har en positiv effekt på vår fysiska och mentala hälsa, tillsammans med vår nivå av lycka och allmänt välbefinnande.

När inbundna familjer blir medvetna om deras ohälsosamma mönster kan de börja ansluta genom öppen kommunikation, hälsosamt ömsesidigt emotionellt stöd, en känsla av tillhörighet och validering. Genom att genomföra dessa positiva förändringar uppfostrar föräldrar sina barn med förmågan att bilda och upprätthålla positiva relationer som vuxna. I stället för att känna sig oroliga och instabila i romantiska och familjära relationer och vänskap kan dessa individer känna sig trygga, säkra och nöjda med sina nära och kära.

Att övervinna svåra förhållandedynamik

Som tidigare nämnts är medvetenhet det första steget för att läka ett förankrat förhållande. Följande beprövade tips hjälper dig att börja lösa upp ditt förknippade band med din familj:

 1. Öva på mindfulness för att skapa en koppling till dig själv och din miljö.Skär ut några minuter varje dag för att komma i kontakt med dina tankar och känslor. Var noga med din andedräkt och utnyttja alla känslor du kan uppleva. Genom att tillåta dig själv att vara närvarande lär du dig att tankar och känslor passerar organiskt. Du kommer också att börja utveckla en starkare självkänsla och bli mindre utlösad av de svåra människorna och stressfaktorerna i ditt liv.
 2. Bekräfta dina känslor.Snarare än att driva bort obehagliga känslor, erkänn dem och låt dig sitta med dem innan du låter dem glida bort naturligt. Identifiera den skada du känner nu, liksom den skada du kände som barn. Sitt ner och säg, & ldquo; låt oss prata om dina känslor. & Rdquo;
 3. Ta ansvar för dina känslor (och ingen annan & rsquo; s). Vi upplever en uppsjö av känslor dagligen och tar på oss andra & rsquo; känslor kan vara rent utmattande. Gör ett medvetet försök att ta ansvar för dina känslor, förvänta dig inte att dina nära och kära bär dina känslor och undvik att försöka göra andra mer bekväma genom att försöka ändra deras känslomässiga tillstånd.
 4. Börja sätta personliga gränser. Starta bara en konversation om gränser när du och din nära och kära är lugna. Var direkt och självsäker utan att vara hård eller bedömande. Var noga med dina känslor och var noga med att upprätthålla de gränser du sätter.

Att sätta hälsosamma gränser är ett tecken på självrespekt. Som skamforskaren Brené Brown säger,'Att våga sätta gränser handlar om att ha modet att älska oss själva, även när vi riskerar att göra någon besviken.'

 1. Bilda meningsfulla vänskap.Många inblandade familjemedlemmar kämpar för att skapa och upprätthålla kontakter utanför familjenheten. Friska vänskap är viktiga; de öppnar oss för ny dynamik och hjälper oss att förstå och uppskatta olika synpunkter.

Källa: Pixabay.com

 1. Utforska dina intressen, vilket kan vara svårt bland förankring. Leta efter en klubb, grupp eller klass i ditt område. Meetup.com är ett utmärkt ställe att komma i kontakt med andra i din gemenskap. Undvik inramningar måttliga föreningar som inte är friska.

Kom ihåg: Detta är din helande resa

Du kan uppleva en viss återgång från inblandade familjemedlemmar när du börjar känna igen dysfunktionella mönster och sätta hälsosamma gränser. Alla måste erkänna och acceptera ohälsosam familjedynamik under sin egen tid. Du kan börja röra dig ur enmeshment även om dina nära och kära inte är ombord.

I nästa avsnitt hittar du länkar till flera resurser som erbjuder insikt och tips för att bryta sig loss från förankring och andra ohälsosamma relationer.

Hjälpsamma resurser för att övervinna svåra förhållandedynamik

Vuxna barn till emotionellt omogna föräldrar av klinisk psykolog Lindsay C. Gibson introducerar de fyra typerna av svåra föräldrar och erbjuder tips om läkning från en smärtsam barndom.

Gränser av Dr. Henry Cloud och Dr. John Townsend är en måste-läs resurs för alla som kämpar för att sätta gränser i alla förhållanden. Du kommer att tycka att det är särskilt användbart om du har svårt att säga nej till andra.

Emotionell utpressning av Dr Susan Forward hjälper dig att övervinna den skuld, skam, rädsla och skyldighet du känner på grund av manipulation.

En vuxen barns guide till vad som är normalt av Dr John Friel är en insiktsfull resurs för individer som är avsedda att leva ett hälsosammare, lyckligare liv utan smärta av tidigare emotionellt trauma.

Starta din helande resa med onlineterapi

Medan de ovannämnda resurserna kan vara otroligt upplysande och hjälpsamma, kräver läkning från förankring och andra svåra eller skadliga relationer ofta stöd från en utbildad professionell. Att bekämpa kontrollerande förankring är en terapeutisk resa. Det kan inte åtgärdas över natten. Men friska familjer kan uppstå även om förankring, där du växte upp, ägde rum.

ReGain & rsquo; s terapeuter online kan hjälpa dig att börja eller fortsätta din helande resa. Från att erkänna problematiska mönster och känna igen ohälsosamma förhållandedynamik, att upprätta hälsosamma gränser och implementera effektiva kommunikationstekniker, din online-rådgivare kommer att lära dig de färdigheter som krävs för att bryta sig loss från kedjorna av förankring. Många gånger är terapi förenklad, det är finaliteten.

En resa väl värt ansträngningen

Att läka från förankring är hårt arbete, och resan till inre fred är väl värt ansträngningen. Genom att använda informationen och resurserna i den här artikeln, tillsammans med online-terapi, kommer du att börja skilja dina sanna känslor, känslor och tankar från dina inblandade relationer och öppna en helt ny värld av möjligheter.

'Stäng ögonen och föreställ dig den bästa versionen av dig. Det är vem du är; släpp någon del av dig som inte tror det. '- C. Assaad

Vanliga frågor (FAQ)

Hur vet du om du är inbäddad?

När det gäller inblandade relationer är den tydligaste indikatorn på förankring en brist på gränser. Förankring inträffar när familjemedlemmar (eller andra medlemmar i nära relationer) inte har tydliga och starka gränser. Denna brist på att sätta gränser leder till mycket överlappning i familjemedlemmarnas liv. Även om det kanske inte verkar dåligt att ha mycket gemensamt med dina familjemedlemmar, beskriver förankring mer än bara hobbyer eller intressen gemensamt.

Ett inblandat förhållande leder ofta till att du känner dig skyldig när du går emot något som någon av dina familjemedlemmar känner, tänker eller tror på. Denna typ av toxiskt förankrad familjedynamik tvingar individen att ge upp sina egna system för att känna, tänka eller tro för att tillgodose den dominerande familjemedlemmen eller andra familjemedlemmar.

Några av de vanligaste symptomen på förankring inkluderar:

 • En extremt stark känslomässig koppling till en älskad som känns okontrollerbar eller överväldigande.
 • Att ha svårt att hitta var dina känslor och känslor stannar och var dina familjemedlemmars eller partners känslor och känslor börjar; svårigheter att skilja dina egna känslor från din partners eller familjemedlem.
 • Identitetsproblem, eller en identitet baserad mestadels (eller till och med helt) på vad din partner eller en inblandade familj kräver eller önskar av dig.
 • Inte tillräckligt med tid eller utrymme för att vara ensam, eftersom du förväntar dig att spendera hela eller större delen av din tid och energi med din alltför inblandade eller inblandade familj eller partner.
 • Ett mönster för att du måste & rdquo; rädda & rdquo; din inblandade familj eller partner (eller i vissa fall & rdquo; räddas & rdquo; av din inblandade familj eller partner) från svåra eller extrema känslor eller känslor.
 • Att få dig att känna dig skyldig, skämmas eller vara orolig när du lägger dina egna personliga behov och önskningar inför dina familjemedlemmars eller partner av någon anledning.
 • En stark rädsla för konflikt eller övergivande, eller vidta extrema åtgärder för att undvika konflikter eller situationer som kan leda till konflikt eller övergivande.
 • En stark anslutning och reflektion av dina familjemedlemmars eller partners känslor; att inte kunna känna sig lycklig eller nöjd om de känner sig upprörda eller missnöjda på något sätt.
 • Brist på kontroll, eller brist på en känsla av kontroll, i ditt liv; känslan av att oavsett vad du gör eller önskar, kommer din familjemedlem eller partner att ha det sista ordet och fatta det slutgiltiga beslutet, och du måste följa med det beslutet.

Dessa symtom är särskilt sanna för förenade relationer. Om du vill fortsätta att utveckla ett hälsosamt förhållande som är fritt från förankring och som kan påverka förändringar till det bättre för båda parter, är det viktigt att hålla ett öga på dessa symtom på infällda relationer.

Vad är inblandade familjer?

Förenade familjer är familjer där individen förväntas ge upp sina egna behov och önskningar. I inbundna familjer finns det en total brist på gränser, vilket vanligtvis leder till medberoende relationer och en dysfunktionell familj. Även om familjeförhållandena kan verka nära, orsakar bristen på gränser faktiskt att människorna i inhägnade familjer eller relationer känner skuld, ångest och ofta förbittring mot sina familjemedlemmar eller partners.

Den största skillnaden mellan en hälsosam familj eller relation och inblandade familjer eller relationer är gränser. Det är inte alltid lätt att se eller mäta gränser, inte ens i en hälsosam familjedynamik, så det är viktigt att titta på symtomen på en förankring som växer mellan familjemedlemmar. De är vana vid de mönster som gör att de, deras familjemedlemmar och / eller deras partner känner sig skyldiga, oroliga eller skäms. Så en person vars ursprungsfamilj var en inblandad familj kanske tror att ett inblandat förhållande är normalt, ofta till nackdel för dem själva och deras partner och / eller barn.

När det gäller inblandade familjer, och särskilt dynamiken mellan föräldrar och barn, kan du också se dessa förankringssymptom som är vanliga i andra & rsquo; s liv i inredda familjer:

 • Roller som är olämpliga för familjedynamiken, till exempel att föräldern blir barnets bästa vän & rdquo; eller föräldern som förtroende alla sina hemligheter och emotionell stress på barnet.
 • Favoritism mot ett syskon, oavsett om det faktiskt sägs högt eller bara bevisat hos föräldrarna & rsquo; insatser.
 • Brist på integritet, även när barnet växer upp och blir mer och mer självständigt och självförsörjande.
 • Föräldern är överinblandad i barnets skola och sociala liv, och detta mönster fortsätter även när barnet växer mot vuxenlivet.
 • Mycket tryck för att hålla sig fysiskt nära föräldern och mycket skuld när barnet försöker bedriva aktiviteter eller intressen utanför föräldrarnas.

Dessa symtom, särskilt när de ses som en helhet i familjeförhållanden, är de vanligaste indikatorerna för en förankrad relation eller familj.

Hur hanterar du inlemmade familjer?

En av de vanligaste och mest användbara metoderna för att hantera familjer som är inblandade är strukturell familjeterapi. I strukturell familjeterapi kommer en terapeut eller rådgivare att sätta sig ner med familjemedlemmarna och prata genom familjesystemen. Familjesystem är de sätt och medel som en familj arbetar för att hantera interpersonell konflikt och problemlösning som familj.

Terapeuten eller rådgivaren ställer många frågor och familjen svarar. Baserat på dessa svar och genom att observera interaktionen mellan familjemedlemmarna kan terapeuten eller rådgivaren ge råd och handlingsåtgärder för att ångra eventuell förankring. Mycket strukturell familjeterapi fokuserar på att sätta, upprätthålla och respektera gränserna för varje enskild familjemedlem.

Hur stoppar du förankring?

Det mest effektiva sättet att stoppa förankring är att först identifiera det och sedan sätta upp och upprätthålla gränser. Dessa gränser kan täcka fysiska och emotionella skydd av din tid, energi och resurser. Utan att ställa in, upprätthålla och respektera varandras gränser är det omöjligt att stoppa förankring.

Vad orsakar förankring?

För de flesta förenade familjer eller relationer orsakas förankring av mönster och upplevelser i en eller flera av familjens eller familjemedlemmarnas. Många människor som växer upp i förenade familjer fortsätter att försvinna inbundna familjer eller relationer som vuxna. Av denna anledning är en persons ursprungsfamilj en stor indikator när det gäller att förutsäga och diagnostisera fall av relationer som är inblandade.

Rädslan för övergivande är också en annan huvudorsak till förankring. När en person är rädd för att lämnas eller överges i en relation eller familjedynamik - oavsett om denna rädsla är rationell eller irrationell - kommer de sannolikt att koppla sig själva känslomässigt till sina familjerelationer eller till sin partner. Så att uppleva övergivande eller vara rädd för att bli avvisad eller övergiven är en viktig bidragsgivare till förankring, särskilt som det ses i inblandade familjerelationer.

Vad är inramade gränser?

Inramade gränser är i grunden brist på gränser. När du har angripit gränser kommer du ofta att ha svårt att hitta exakt var dina egna behov, önskningar och känslor slutar och var de för din partner eller familjemedlem börjar. Detta beror på att när du har infäst gränser är det i princip detsamma som att du inte har några gränser alls. Du kanske också upptäcker att all din tid och energi tas upp av det förankrade förhållandet; detta kan göra att du känner att du inte har tillräckligt med tid eller energi att spendera ensam eller på projekt och aktiviteter som är unika för dig.

Det är viktigt att ha ett nära band i en relation eller familj; starka och rimliga gränser som bibehålls och respekteras är nyckeln till friska nära band. Men om gränserna i ett förhållande eller en familj går ihop, är det nästan omöjligt att behålla ett hälsosamt förhållande.

Hur ser en inblandad familj ut?

En inblandad familj kommer att visa alla kännetecken för en inblandad relation. Detta innebär att det kommer att finnas en tydlig brist på gränser som ofta kommer att leda till känslor av skuld, skam och ofta förbittring bland familjemedlemmarna.

Det finns flera symtom på förankring som också gäller direkt för familjedynamiken:

 • Olämpliga roller för familjedynamiken, såsom att föräldern blir barnets bästa vän & rdquo; eller föräldern som förtroende alla sina hemligheter och emotionell stress på barnet.
 • Favoritism i familjen, oavsett om föräldern säger det högt eller bara bevisar det i sitt beteende gentemot barnen.
 • Brist på integritet som fortsätter även när barnet växer och får självförsörjning.
 • Föräldern är överinblandad i barnets skola och sociala liv; helikopterföräldraskap även när barnet växer och får självförsörjning.
 • Barnet känner ett starkt tryck för att hålla sig nära föräldrarna och följa föräldrarnas önskningar snarare än sina egna mål; barnet känner en stark skuldkänsla eller skam när de skiljer sig från - eller till och med vill avvika - från sina föräldrar & rsquo; förhoppningar eller förväntningar.

Vilka är tecken på övergivande problem?

Om du letar efter tecken på övergivningsproblem, är den plats som dessa symtom tydligast är i nära eller intima förhållanden. I dessa relationer är detta några av de vanligaste tecknen på övergivande problem:

 • Att vara en & ldquo; folkgillare & rdquo; - vill alltid göra andra människor glada.
 • Ge mer ett förhållande än de tar eller accepterar från sin partner.
 • En oförmåga eller ovilja att lita på någon.
 • Skjuter bort människor som älskar dem eller vem de älskar, av rädsla för avslag.
 • Känner sig alltid osäker i ett förhållande, eller fruktar att allt i förhållandet kan gå fel när som helst.

Tidigare övergivande och en historia av missbrukande förhållanden (oavsett om det är romantiskt eller i familjehistorien) är också viktiga förutsägare för en persons kamp med övergivningsfrågor.

Vad är skillnaden mellan förankring och medberoende?

Förankring och medberoende ser mycket lika ut på ytan, men deras bakomliggande frågor är ofta olika. I händelse av enmeshment härrör det enmeshed-förhållandet ofta från en eller flera av medlemmarnas rädsla för att överges eller avvisas. När det gäller medberoende kommer det ofta från roller som dyker upp kring befintliga destruktiva mönster, såsom missbruk eller missbruk. I båda fallen känner dock en person ofta trycket att sätta de andra & rsquo; behov och önskningar över sina egna för att undvika konflikter, ofta till sin egen nackdel.

Eftersom definitionen av enmeshment kan förväxlas med codependency av de som inte har undersökt termen för att lära sig den sanna enmeshment definitionen, finns det ibland förvirring om skillnaden mellan enmeshment och codependency. Inträde sker ofta tillsammans med codependency. Det finns dock en skillnad mellan själva termerna. Medberoende ser ut som att förlita sig på en annan person för att dina känslor ska hanteras och att dina behov uppfylls förbi den punkt som skulle inträffa i ett hälsosamt förhållande. Medberoende på egen hand är inte lika problematiskt som förankring, men om förankring är närvarande tenderar de att gå hand i hand. Förankring kan faktiskt upprättas i första hand på grund av en persons tendens till medberoende, särskilt i situationer som familjeband där ett barn inte nödvändigtvis vet vad som händer, har något att säga eller förstår vad & rsquo ; är normalt och lämpligt när det gäller familjemedlemmar och sammankoppling.

Här är American Psychological Association definition av codependency som den visas på deras webbplats:

'1. tillståndet att vara ömsesidigt beroende, till exempel ett förhållande mellan två individer som är känslomässigt beroende av varandra.

 1. ett dysfunktionellt förhållandemönster där en individ är psykologiskt beroende av (eller kontrolleras av) en person som har en patologisk missbruk (t.ex. alkohol, spel). '

Se frågan 'vad betyder förankring?' nedan för definitionen av APA-ordlistan.

Vad betyder förankring?

Enmeshment är en beskrivning av en ohälsosam dynamik som förekommer i familjära relationer och andra interpersonella band. Många söker på nätet efter definition av enmeshment efter att ha hört termen. Enligt American Psychological Association-ordlistan är definitionen för förankring som hänvisar till relationsdynamik,'ett tillstånd där två eller flera personer, vanligtvis familjemedlemmar, är involverade i varandras aktiviteter och personliga relationer i överdriven grad, vilket begränsar eller utesluter hälsosam interaktion och äventyrar individuell autonomi och identitet.'

Förankring är frikoppling från en självkänsla och autonomi. Det är inte samma sak som att ha en nära familj eller ett romantiskt partnerskap alls och kan vara skadligt på olika nivåer.

Varför är förankring dålig?

Förankring är skadlig för din självkänsla. I många fall bidrar förankring till psykisk sjukdomstrauma eller betydande svårigheter med interpersonella relationer i framtiden. Inpassningsnivån kan variera. Tyvärr kan förankring ibland kopplas ihop med missbruk, även om det inte alltid är fallet. Det förblir dock giftigt. När förankring inträffar mellan en förälder och ett barn kan barnet kämpa med sin självkänsla, sin känsla av identitet och extrem rädsla för konflikt eller uppröra andra, förmågan att skilja sina egna känslor och psykiska symtom som de som är relaterade till depression eller ångest.

Förmågan att skapa tydliga personliga gränser, bibehålla din självkänsla och särskilja dina egna känslor från andra är en viktig del av människans tillväxt och utveckling. De som relaterar till förankringsdefinitionen kämpar med dessa saker, och det kan påverka deras liv avsevärt. I hälsosamma relationer, eller inom en hälsosam nära familj som har starka familjeband, kommer en individ att kunna utveckla och behålla sin självkänsla och utveckla och upprätthålla personliga gränser.

Förankring kan vara ett svårt problem att lösa. Det tar många un-learning ohälsosamma mönster och processer förutom att skapa nya, hälsosamma mönster. Med det sagt kan du läka från förankring och skapa hälsosamma relationer framåt. Många människor som har upplevt förankring går till terapi eller rådgivning för att läka. Ett tema som man kan fokusera på i familjeterapi är förankring. Individuell rådgivning kan också hjälpa en person som har kämpat med förankring. Om du uttrycker oro och familjens svar med bristande överensstämmelse eller tro på att det finns ett problem kan det vara en situation där du måste ta avstånd från familjemedlemmarna i vilken grad som helst som är hälsosam och tillgänglig för dig för att läka. När du arbetar genom förankring är det en terapeutisk process som kan ta tid, så var försiktig med dig själv när du börjar utforska vem du är och vem du vill vara.

Vad är förankring i ett förhållande?

Förankring skiljer sig mycket från en hälsosam romantisk relation eller nära familj. Säg att ett barn och deras mamma är inbäddade. Barnets liv påverkas eftersom de inte har sina egna personliga gränser, inte kan utveckla sin egen känsla av själv och ta på sig mammans känslor som sina egna. De är sammanfogade på ett sätt som är giftigt och inte tillåter varandra känslomässigt utrymme eller utrymme för skillnader. Det finns inga personliga gränser eller beslutsfattande tillåtna som passar barnets ålder. Barnet har lite eller inget att säga och lite eller ingen integritet, och de saknar en känsla av själv. I det här fallet, där de två förankras, berövar mamman i huvudsak barnet en möjlighet att växa till en individ med en stark känsla av själv, beslutsförmåga, självförtroende, personliga gränser, förmågan att säga nej och hälsosamma relationer eller relationsmönster. Det är ett exempel på förankring i ett familjärt förhållande. Förankring mellan två vuxna i ett romantiskt förhållande kommer att se lika ut när det gäller förankringssymptom och överdriven inblandning i varandras liv, och det kommer sannolikt att påverka någons mentala hälsa och identitetskänsla på liknande sätt, men det kommer att inträffa i medlemmar av ett par istället för medlemmar av en familj. Om någon lämnar partnerskapet kan deras idé om ett hälsosamt förhållande eller hälsosamma förhållandemönster vara skev, men det behöver inte vara det slutliga resultatet. Det är möjligt att arbeta igenom effekterna av förankring, utveckla solida personliga gränser och bygga hälsosamma relationer där varje partner har autonomi och respekt för varandra som individ.