Jag märker några tecken som min chef är attraherad av mig: Vad ska jag göra?

Dynamiken i attraktion, romantik och relationer kan vara komplex och förvirrande. Detta är kanske aldrig santare än när en anställd och en chef är inblandade; Förutom de vanliga känslorna kan du känna dig rädd, upphetsad och extremt obekväm - eller bara obekväm, punkt. Det unika förhållandet mellan en chef och en anställd skapar inte ett jämlikt partnerskap utan istället banar väg för ett förhållande med några svåra och problematiska utbyten och interaktioner.Källa: pxhere.com

Ojämn kraftdynamik


Kanske är det största problemet och faran med att upptäcka att din chef lockas av dig verkligheten av ojämn maktdynamik. I alla förhållanden som involverar en fråga om auktoritetsfigur och underordnad går de två personerna i fråga automatiskt in i en romantisk arena på ojämlik nivå. När chefen utvecklar känslor för eller attraktion till en anställd kan den kännas exploaterande; den anställde kanske känner att de inte kan avvisa sina arbetsgivares framsteg av rädsla för att förlora sitt jobb eller möta konsekvenser på arbetsplatsen.

Anställda kan också börja möta frågor från sina kollegor, särskilt om chefen som upplever attraktion börjar visa favoritism eller någon annan olämplig preferens för dig, vilket skapar förbittring bland anställda. Detta i sin tur skapar ojämn maktdynamik inte bara mellan dig och din chef utan också mellan dig och dina kollegor; romantiskt eller sexuellt intresse bör aldrig ta plats för legitima arbetsplatskvalifikationer, och att låta dina känslor fördunkla ditt omdöme skapar en ohälsosam, osäker och obehaglig arbetsmiljö för alla.Flirtation på arbetsplatsenFlirt på arbetsplatsen är inte särskilt ovanligt. Studier visar att förtrogenhet och närhet båda är kraftfulla motiv för romantik och relationer. Det är därför vettigt att arbetsplatsen är en vanlig grogrund för dallianser. I många fall är det inte problematiskt att flirta med en kollega eller ingå ett förhållande med en kollega. Arbetet kan vara spänt, besvärligt eller obekvämt en stund om ni två går ihop, men i stort sett är konsekvenserna av att träffa en kollega försumbar.

Detta är dock inte fallet när du och din chef blir inblandade. De flesta arbetsplatser har antagit någon form av policy för att förhindra relationer som denna, så att ingå ett förhållande med din chef kan innebära förlust av ditt jobb eller (åtminstone) en överföring till en annan avdelning eller annan butik i samma företag. Även om ett verkligt förhållande inte utvecklas kan en ömsesidig attraktion landa er två i varmt vatten och kan göra arbetsplatsen svårare att vara.

Flirtningar på arbetsplatsen kan till en början verka ofarliga men kan snabbt gå in i obekväma eller till och med farliga områden. Relationer på arbetsplatsen, (igen), även om de inte är ovanliga, har potential att ge obehag, smärta och frustration till mycket mer än bara de två inblandade personerna; kollegor och chefer kan alla engagera sig, och själva arbetet kan bli tufft. Detta gäller särskilt om de två personerna i fråga är chef och underordnade, eftersom disciplinåtgärder kan behöva vidtas och etiska kommittéer kan behöva bli involverade, beroende på jobb och typ av arbete.
Källa: pxhere.com

Tecken på att din chef är lockad till dig

Du misstänker att din chef lockas av dig, men har inte föreslagits direkt eller hittat några medel för att avgöra om din misstanke är legitim. Om så är fallet måste du helt enkelt läsa skyltarna och bestämma om ditt överlägsna beteende antyder attraktion eller romantiskt intresse. Tecknen inkluderar:

1) Din intuition skriker

Du kanske inte har några bevis för din chef & rsquo; intresse, men om du har en magkänsla att din chef visar intresse för dig, finns det sannolikt goda skäl; de flesta kan instinktivt berätta när någon uttrycker intresse. Även om en tarmkänsla kanske inte räcker för att ta till en annan myndighet, kan den varna dig om vad som händer och hjälpa dig att hålla vakt.

2) Särskild uppmärksamhet

Om din chef hela tiden verkar ge dig särskild uppmärksamhet är det ett gott tecken på att han eller hon är intresserad av dig. Särskild uppmärksamhet kan se ut som att erbjuda dig alla önskade projekt, alla önskade skift, eller kan helt enkelt innebära att du ägnar mer uppmärksamhet åt dig och talar till dig mer än andra anställda.

3) De pratar med dig utanför arbetet

Oavsett om din chef gör en poäng att prata med dig utanför arbetstiden, eller om du vill prata med dig om saker som inte är relaterade till arbete, kommer de flesta som lockas till sina anställda att hitta ett sätt att lära sig mer om dem, och skapa djupare förbindelser än de som en enkel kollegaförhållande ger. Detta görs bäst genom att chatta om saker som inte direkt relaterar till arbete.

4) De hittar ett sätt att vara nära

De flesta människor, när de lockas till någon, kommer att försöka hitta sätt att vara närmare objektet för deras tillgivenhet. Detsamma gäller bossar; om din chef är intresserad av dig kanske du märker att han eller hon alltid verkar hitta ett sätt att vara nära dig. Detta kan vara på det sätt de pratar med dig, med dina ansikten som alltid verkar lite närmare än alla andra, eller kan vara genom att tilldelas samma projekt och arbetsuppgifter. Oavsett den exakta mekanismen kommer du sannolikt att hitta din chef som försöker komma nära dig.

5) De berättar hur ovärderlig du är

I vissa fall kanske din chef inte känner sig bekväm att prata kraftigt om dig utan att ta med arbete i ekvationen. När detta händer kan din chef ständigt och regelbundet berömma ditt arbete, din arbetsetik eller din talang, och vara noga med att se till att du vet hur mycket de ser och uppskattar dig. Detta kan ta formen av överdrivna komplimanger, överdrivna kampanjer eller en konstant, stadig ström av gushing över hur stor en tillgång du är för företaget, eller din chef, specifikt.

Vissa chefer uppvisar vart och ett av dessa symtom på förälskelse, medan andra bara visar ett. När du vet att din chef har känslor för dig, eller ett romantiskt intresse för dig, kräver det vanligtvis en viss åtgärd, eftersom det att gå vidare med ett förhållande eller försöka ignorera problemet har båda sina egna konsekvenser.

Vad du ska göra när din chef dras till dig

Först bedöma din komfortnivå. Gör din chef oönskade framsteg, hotar din karriär eller på något sätt att du känner dig rädd, osäker eller nervös för att gå till jobbet? I så fall kan det vara dags att söka hjälp från hans eller hennes handledare för att få problemet löst på en högre nivå. Om inte, kanske du helt enkelt kan diskutera problemet med din chef, avvisa förskottet och fortsätta att göra ditt arbete helt obehindrat.

Om du har gjort det klart att du inte är intresserad av ett romantiskt förhållande med din chef, och han eller hon fortsätter att visa dig särskild behandling, utesluta dig och i allmänhet hitta sätt att vara närmare dig under arbetstiden eller längre, detta kan också kräva att man söker hjälp utifrån. Det är aldrig lämpligt att bete sig på det sättet med någon du är romantiskt intresserad av, men är (igen) ännu mer problematisk i denna typ av dynamik, eftersom din känsla av säkerhet kränks på flera sätt - inklusive hur du försörjer dig . Om du försörjer en familj, djur eller till och med strax under en viss ekonomisk tvång kan den rädsla som en flirta eller framåtriktad chef orsakar vara för mycket att bära.

Källa: Pixabay.com

Om du också upplever att du upplever attraktion för din chef finns det flera steg du kan ta. Det första kan innebära att du bara ställer in dig själv för framgång genom att ta bort dig själv från din chef & rsquo; närvaro så mycket och så ofta som möjligt. Om du kan kan du till och med ansöka om överföring, själv, för att antingen öppna möjligheten till ett förhållande eller skydda dig mot disciplinära åtgärder.

I båda fallen är tydlig och direkt kommunikation den bästa vägen framåt, följt av ytterligare åtgärder som behöver vidtas. Även om din chef kanske inte har en illvillig avsikt att attraheras av dig, bör du alltid se till att det finns andra människor som känner till situationen-människor du känner dig trygg med, som har förtjänat ditt förtroende. På det sättet, om något går fel, har du några allierade vid din sida som hjälper dig att gå framåt med värdighet, nåd och säkerhet.

Framåt säkert

Att finna att din chef lockas till dig kan vara skrämmande; på grund av den kraftdynamik som är inblandad kan du omväxlande känna dig upphetsad, upphetsad, rädd och försiktig. Även om du vill ingå ett förhållande, var medveten om att engagera sig med din chef slutar sällan glatt och slutar ofta med smärta, förvirring, förlägenhet och möjligheten att förlora ditt jobb. Om du upptäcker att du saknar självförtroende och styrka för att avsluta kommunikationen och interaktionen med din chef, eller om du fortfarande inte är säker på hur du ska gå vidare, kan du prata med en licensierad terapeut hjälpa dig att nå någon form av överenskommelse eller förståelse som kan hjälpa du går framåt med en sund affärsrelation med din chef.

Kraften och den potentiella förlusten i en boss-underordnad flirt eller relation gör dessa typer av dalliances potentiellt farliga. Vanligtvis inte en bra idé att ingå, chef-anställningsförhållanden väcker otaliga frågor ur ett företags etik, moral och personalansvar. Förutom att få problem med chefen & rsquo; i slutet kan anställda också sägas upp från sina befattningar. Varje typ av chef-anställd-relation har potential att skada många parter, och alla typer av åtgärder bör vidtas med försiktighet och övervägande.

Vanliga frågor (FAQ)

Hur vet du om din chef lockas av dig?

Det finns några säkerhetsskyltar som din chef gillar dig på ett romantiskt sätt. Om din chef till exempel gillar dig, kommer de ofta att hitta sätt att arbeta en mot en med dig, eller så kan de visa andra tecken på attraktion. Om din chef gillar dig romantiskt kan de ge dig mycket komplimanger, ha långvarig ögonkontakt, hitta ursäkter för lite fysiska detaljer eller berömma dig inför andra anställda. Om din chef gillar dig romantiskt, säger chefen dig ofta att du gör bra arbete, även om ditt arbete i bästa fall är genomsnittligt. När de tas tillsammans är dessa mönster i deras beteende ett enkelt sätt att veta om din chef gillar dig romantiskt.

Det finns några fördelar och nackdelar om din chef gillar dig romantiskt. På plussidan, om din chef i hemlighet gillar dig romantiskt, kan du förvänta dig en viss arbetssäkerhet. Så länge chefen tycker att du är fantastisk (av någon anledning), kommer de troligen att hålla dig kvar. En chef som ser dig som en potentiell romantisk partner kommer troligen att hålla dig kvar i sin avdelning, och den chefen kommer förmodligen att ge dig en känsla av trygghet i avdelningen eller företaget.

På baksidan av det myntet kan det finnas några nackdelar om din chef förmodligen är ganska intresserad av dig romantiskt. Dessa problem kan uppstå mellan dig och din chef, liksom mellan dig och dina kollegor. Om din chef är en ganska strikt person kan detta orsaka friktion mellan dig om du bestämmer dig för att agera på dina känslor av attraktion. Detta ger också chefen en chans att visa favorisering mot dig, vilket kan vara bra för din karriär på kort sikt, men ofta har negativa långsiktiga konsekvenser. Slutligen, det mest hemska som chefen kan göra när du börjar träffa varandra romantiskt är att avsluta förhållandet. Detta kommer att lämna dig i en sväng inte bara i ditt kärleksliv utan också i ditt yrkesliv. Så det finns några allvarliga risker när det gäller att läsa in de ledtrådar som din chef flörtar med dig.

Då finns det den möjliga konflikten med dina kollegor. Även om du är en affärsinriktad och du lyckas på jobbet baserat på din egen förtjänst, om dina kollegor tar upp de skyltar som din chef lockas till dig, kan de börja bli emot dig. De kan säga att chefen är imponerad av ditt arbete helt enkelt för att chefen är imponerad av din kropp. Eller de kan vara avundsjuka på hur chefen ständigt berömmer dig, även om ditt arbete inte är enastående. De kan också känna att de behandlas orättvist i vissa fall men din chef tar alltid din sida; så småningom kan detta leda till en giftig arbetsmiljö för alla. I grund och botten kommer du inte att kunna tjäna din medarbetares förtroende om chefen också är din pojkvän eller flickvän.

Oavsett fall och oavsett din reaktion på de tecken som din chef flörtar med dig, är det viktigt att ha den professionella aspekten av relationen i åtanke. Det är bra om din chef gillar dig, men förhoppningsvis gillar de dig för mer än bara den sexuella överklagandet.

Hur vet du om din chef försöker bli av med dig?

Enligt en av de bästa affärsinsidorna är det enklaste sättet att berätta att en chef försöker bli av med dig när de tar officiella steg mot att sparka dig. Även om detta kan verka som ett självklart svar är det det säkraste sättet att berätta om din chef försöker bli av med dig. Om din chef sa att chefer ovanför dem är de som vidtar åtgärder, bör du begära att prata med deras handledare. Och om din chef blir nervös när du nämner det, kanske du kan dra slutsatsen att din chef försöker bli av med dig själv utan någon verklig insats från deras egna handledare.

För att få en bättre uppfattning om huruvida din chef försöker bli av med dig, läs igenom ditt kontrakt. Ditt kontrakt, tillsammans med en anställdshandbok, bör stava exakt vad en chef behöver göra för att bli av med dig. Om du ser att din chef tittar igenom dessa steg eller procedurer kan du göra ditt bästa för att hantera din chef & rsquo; framsteg i skjutningsprocessen. Se till att ha gott om anteckningar och dokumentation, särskilt om du tror att din chef går mot felaktig uppsägning.

Hur vet du om din chef flörtar?

Om din chef gillar dig romantiskt, kommer de att visa många vanliga tecken på attraktion, som att ge mycket komplimanger, ha långvarig ögonkontakt, hitta ursäkter för att röra dig på lämpliga eller acceptabla sätt under hela arbetsdagen, eller berömma dig framför andra anställda eller till och med framför sina egna överordnade. Även om du är osäker på om din chef gillar dig romantiskt, kan du se upp för dessa tecken som din chef flörtar med dig.

När du väl vet om din chef gillar dig romantiskt eller inte och när du ser tecken på att din chef flirar med dig, måste du bestämma hur du svarar. Även om din chef ständigt flörtar eller om du vet att din chef vill sova med dig, är beslutet upp till dig. Om du är bekväm med det faktum att din chef gillar dig romantiskt och du gillar dem också, bör du ha en ärlig och öppen konversation med dem. Du bör diskutera om du ska agera på dessa ömsesidiga känslor eller inte och överväga realistiskt vilken inverkan det kan ha på din arbetsdynamik. Du bör också överväga företags- eller avdelningspolicyer som behandlar dejting på arbetsplatsen. Sedan, om din chef gillar dig romantiskt och du gillar dem också, kan du gå vidare med förhållandet.

Men tänk om din chef gillar dig romantiskt och du inte ger tillbaka dessa känslor? Återigen måste du ha ett öppet och ärligt samtal med din chef. Berätta exakt vad de gör och säg som får dig att känna dig obekväm. Om du tror att din chef gillar dig romantiskt men du inte vet hur du ska berätta för dem - eller om du inte känner dig bekväm eller säker att säga att de ska backa - bör du prata med en representant från personalresurser. I de flesta företag och avdelningar finns det redan system för att hantera dessa arbetsplatsfrågor och underlätta sådana viktiga konversationer.

Är det OK att flörta med din chef?

Innan du bestämmer dig för att flörta med din chef är det viktigt att tänka igenom alla risker och fördelar. Om du får tecken på att din chef lockas av dig romantiskt, skulle det vara lätt att fortsätta och börja flirta med dem. Men kom ihåg att flirta med din chef, även om din chef gillar dig mycket, kan leda till konsekvenser på vägen.

Först bör du överväga hur seriös den här flirten är. Är det bara pausrummet? Kanske någon avslappnad men lämplig fysisk kontakt? Vad sägs om flirtig ögonkontakt? Om du inte förväntar dig att flirten ska vara mer än bara krydda till vanliga, tråkiga, vardagliga arbetskonversationer, kan det vara bäst att inte ge chefen blandade meddelanden. Du bör vara särskilt försiktig om du ser några tecken på att din chef vill eller förväntar sig mer av dig romantiskt, även om din avsikt bara är någon avslappnad flirta för att göra kontorslivet mer intressant.

Men tänk om du verkligen vill ha ett romantiskt förhållande med din chef? Tänk på de risker som är förknippade med denna åtgärd. Den största risken skulle naturligtvis vara vad som händer om du går ihop. Även om du känner bra tecken och ett framgångsrikt förhållande, kan fruktan för en eventuell upplösning alltid vara hotande över ett förhållande med din chef. Detta kan påverka dina projekt och uppdrag. Du kanske upptäcker att ditt romantiska förhållande kommer i vägen för ditt arbetsförhållande, eller tvärtom. Dessutom kan förgreningarna med att dejta och sedan bryta upp med din chef leda till ett antal tecken på fara för framtiden.

Faktum är att dating och sedan bryta med din chef kan till och med påverka din förmåga att få ett nytt jobb, även efter att du lämnar din ex-älskare avdelning. Enligt en företagsinsidare konfererar chefer med varandra innan de fattar beslut om anställning. Om din före detta älskare är en affärsinriktad inom ditt område kan de lätt & ldquo; förgifta brunnen & rdquo; och gör det svårt att hitta ditt nästa jobb.

Så innan du bedriver en till synes ofarlig flirta med din chef, bör du leta efter tecken på att din chef letar efter något djupare. Du kanske tycker att det är okej att flirta i några fall, men din chef kanske vill och förväntar sig mer av den flirten. I så fall är det förmodligen ett gott tecken på att du inte ska flirta med dem, eftersom förgreningarna är så långtgående.

Hur vet du om någon lockas till dig sexuellt?

Det finns några tecken på att någon visar om de sexuellt lockas till dig. De kan till exempel hitta ursäkter för att spendera tid ensam med dig. Eller de kan visa mer öppet kroppsspråk och mer frekvent och konsekvent ögonkontakt. De kan också röra dig lätt och lämpligt under ett samtal när de får chansen. Den mest uppenbara indikatorn är dock att de flirter med dig direkt.

Vad ska du göra när du känner dig respektlös av din chef?

Det första du bör göra om du känner dig respektlös av din chef är att göra en lista över de specifika instanser som fick dig att känna dig respektlös. Det kan vara allt från att pressa dig att ta på dig uppgifter utöver din arbetsbeskrivning till sexuella trakasserier. Sedan kan du gå till personalresurser med den här listan över specifika klagomål. I många fall kommer företaget eller avdelningen att tilldela både dig och din chef medling så att du kan arbeta igenom problemen tillsammans.

Varför ignorerar chefer dig?

Enligt många chefer, om din chef ignorerar dig, gör du förmodligen ett anständigt jobb. I de flesta avdelningar är chefens jobb att mildra och lösa problem med och för människorna under dem. Om chefen ignorerar dig kan detta vara ett stort tecken på förtroende. Det är ett tecken på förtroende när chefen ignorerar dig, för det betyder att chefen litar på att du gör ditt jobb tillräckligt utan deras tillsyn. Detta ömsesidiga förtroende är att din chef kan arbeta mer produktivt under ett visst projekt. Förhoppningsvis gör cheferna sin uppskattning känd, åtminstone vid slutförandet av varje projekt eller milstolpe. Om de inte uppskattar och uppmuntrar dig på vägen kan det leda till utbrändhet. Men om din chef går tillbaka och låter dig ta ansvar och fatta beslut, är detta ett tecken på förtroende.

Vad ska du göra när ditt jobb gör dig eländig?

Om du känner dig eländig i ditt jobb är det första du bör göra att avgöra vad med jobbet exakt gör att du känner dig eländig. Kanske tycker du om att arbeta med dina kollegor men det är svårt att hålla jämna steg med alla utmanande uppdrag. Eller kanske är du en framgångsrik insider, men dina kollegor gör ditt jobb till en mardröm. En annan möjlighet är att din chef är elak mot dig. Det är svårt att gilla arbete om din chef är oproportionerligt oförskämd eller elak mot de anställda. Prata med HR eller den person som har tilldelats att hantera din chef, om tillämpligt, för att se om du kan lösa något om så är fallet.

Oavsett om du känner dig eländig på grund av jobbet själv eller på grund av kollegorna kan du alltid börja leta efter ett nytt jobb. Även om din chef är imponerad av ditt arbete kanske du vill ha mer från din karriär och ditt arbetsliv, och det är helt normalt. Så om ditt jobb gör dig eländig men du inte har råd att sluta, är det bästa att ständigt leta efter något bättre.

Hur förför du din chef?

Innan du förför din chef, bör du se till att du är redo att ta itu med alla de konsekvenser som din chef innebär (och eventuellt bryter upp). När du väl har kommit överens med och accepterat alla risker som är förknippade med att förföra din chef, kan du börja peka och leta efter tecken på att din chef lockas till dig romantiskt.

Sedan kan du börja flirta med din chef och göra ursäkter för att vara ensam med dem. Du kan till exempel erbjuda dig att stanna sent för att arbeta ensam på tuffa uppdrag. Denna knep är extra lovande om din chef gör dessa eftermiddagsövningar till en vanlig uppgift. Om chefen ofta ber om att arbeta en efter en med dig, vet du att du är på rätt väg!

En viktig del av att förföra chefen är att hålla en hög standard, även på tuffa uppdrag. Det betyder att du inte bör låta din flirta göra ditt arbete för dig. Försök istället att bli ännu bättre på uppdragen. Ge en hand för utmanande uppdrag och fortsätt att lära dig och växa genom de tuffa uppdragen du får. Låt inte din flirta med chefen vara den enda anledningen till att du växer och trivs i ditt jobb!

Flörtar han eller bara är han trevlig på jobbet?

Arbetsplatsen är där de flesta tillbringar mest av sin tid. Det blir grunden för en persons sociala liv i många fall, och under de bästa omständigheterna är arbetsplatsen ett bra ställe att skapa och upprätthålla vänskap. Men hur är det när en kille bara är lite för trevlig på jobbet? Flörtar han? Om det är din chef, vad skulle då få en chef att mingla med sin arbetare på ett sådant sätt?

Några av de subtila tecknen på att din manliga kollega kan flirta med dig är lätt att upptäcka. De kommer till exempel att visa många vanliga tecken på attraktion, till exempel att ge mycket komplimanger, ta del av långvarig ögonkontakt, hitta ursäkter för att röra dig på lämpliga eller acceptabla sätt under hela arbetsdagen eller berömma dig framför av andra anställda eller till och med framför sina egna överordnade.

Här är några tecken på att din chef är intresserad av dig:

  • De ordnar ett konstigt antal privata möten eller möten sent på kvällen med dig
  • De ger dig flexibla timmar, speciella öppettider eller andra förmåner
  • De ger dig bättre projekt mer mentoringstid eller projekt där du kommer att arbeta närmare med dem
  • De erbjuder dig mer flexibla tidsfrister
  • Deras kroppsspråk är lekfullt omkring dig (mer lekfullt än det är med andra)
  • De ger dig speciella förmåner var slapp när du gör misstag eller ger dig annan specialbehandling
  • De ändrar sitt utseende och försöker visa sig framför dig eller göra överdrivna löften att imponera på dig
  • De tar dig med luncherbjudande att betala bjuda in dig att umgås med dem eller göra något annat djupt i relationen utan att göra det till andra arbetare
  • Din chef flörtar med dig öppet

Dessa är alla vanliga tecken på att din chef i hemlighet har en förälskelse på dig, men det här är inte en omfattande lista. Om din chef i hemlighet har en förälskelse på dig, kan de också börja dela förtroende eller hemligheter med dig. Att dela förtroende är ett bevisat tecken på att någon gillar dig. Naturligtvis kan en del av dessa saker bara betyda att din chef tycker att du är fantastisk, eller de kan bero på att de är en chef som råkar vara snäll och generös. Till exempel, om allt du märker är att de agerar som ledarskapstränare med dig eller ger dig speciella projekt, kan det bara vara att du är en fantastisk anställd, särskilt om det inte finns några andra tecken. Dessutom kan en snäll och generös chef vara slapp om dina misstag, särskilt mindre, men de skulle också vara slappa om andra människors små misstag om så är fallet. Om dina instinkter säger något annat, lyssna dock. & ldquo; Instinkter är inte nyckfullt & rdquo; för det mesta; det handlar om att din hjärna sätter hundratals fakta ihop, & rdquo; som nationell arbetsplatsexpert och internationell talare Lynn Taylor har sagt.

Om din chef ger dig förmånsbehandling kan det betyda att din chef i hemlighet har en förälskelse på dig. Om de ringer eller skickar textmeddelanden till dig på ett sätt som är olämpligt på arbetsplatsen, var uppmärksam och låt inte dina känslor fördunkla din vision. Det här är inte OK, och någon känsla eller fysisk känsla du har, till exempel en tarminstinkt att detta inte är rätt, är något du bör lyssna på. Din chef kan behandla dig annorlunda, men rader som & rsquo; någon skulle behandlas på det här sättet & rsquo; för att täcka över det, trots att du vet att det inte är sant. Det finns många resurser du kan använda för att lära dig mer om vad som är lämpligt och respektfullt på arbetsplatsen. Detta Banmiller Business podcast-avsnitt med Lynn Taylor och den internationella affärshögtalaren Michael Kerr är en utmärkt resurs att använda för att lära sig mer om respekt i arbetsmiljön.

Hur vet du om din chef flörtar med dig?

Det finns många dynamiker med romantik på arbetsplatsen. Konsekvenserna kan vara långtgående på båda sidor, antingen du ger efter eller förblir beslutsam, särskilt om framstegen kommer från en överordnad. När din chef tycker att du är fantastisk och du hittar honom komplimangerar dig regelbundet för arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade frågor, kan din chef flirta med dig. Oftare än inte tenderar dessa komplimanger att gå bort från arbetsrelaterade till specialtyper som en genomsnittlig beundrare kan ge dig. Du kommer ofta att upptäcka att din chef ger dig speciell behandling då och då, som att ge dig en åktur i hans bil eller be dig att följa med honom till viktiga officiella möten. Flirtig chef placerar dig i hemlighet före andra i ordning efter hierarki och detta kan börja få dig att se dålig ut mot dina kollegor och underordnade.

Det kan hända att dina tarminstinkter sparkar in och du börjar analysera några av framstegen från din chef som kroppsspråk eller alltid vill spendera tid med dig på hans kontor eller till och med efter arbetstid, det kan finnas tecken på att din chef har romantiska känslor gentemot dig. Du kanske har lagt märke till att din chef flörtar med dig i situationer där chefen lekfullt retar dig både hemligt och öppet som ofta skickar en fel signal till resten av laget. Det kan också vara så att din chef bestämmer sig för att ge dig ett uppdrag eller en speciell övervägande för en uppgift, en som han inte ger till några av dina kollegor som var vana vid att hantera sådana uppgifter. Situationer och tillfällen som dessa börjar slå rot i deras sinnen och övertid, detta börjar orsaka någon form av avstånd och partiskhet mot dig.

Konsekvenserna är enorma eftersom det verkar som om du kan förlora på båda sidor oavsett vilket beslut du fattar, dvs om du vill ha kontorsromantik eller inte. Det är absolut nödvändigt att notera att beslutet att träffa din chef bara ligger på dig som individ medan du är uppmärksam på möjliga konsekvenser.

När du börjar få särskild behandling från din chef, eller om du börjar märka något roligt kroppsspråk från dem, kan du behöva kontrollera situationen noga för att veta säkert om din chef faktiskt flörtar med dig. Det kan också bli mer märkbart om denna speciella behandling bara händer med dig. Om du mer än en gång har märkt att han försöker röra dig på ett sätt som är olämpligt, så flirter din chef definitivt med dig och kanske planerar att ha en kontorsromantik med dig.

Ibland kan din chef börja prata med dig om personliga problem och du undrar varför. Även om det kan bero på att de litar på dig, är det också möjligt att de försöker bygga ett band med dig, speciellt om dessa diskussioner bara händer med dig. Kärlek slog chefer kan också anta strategin att ge löften om snabba och snabba kampanjer, varav de flesta inte är kända för att ha hänt i organisationens historia.

Alla dessa tecken pekar bara på en sak och det är det faktum att din chef flörtar med dig och inte har något emot att ha en kontorsromantik med dig.

Vad gör du när du har en förälskelse på din chef?

Om du börjar bli kär i din chef är det troligt att du har mycket intern konflikt. Innan du gör något i form av en förälskelse på din chef, bör du väga riskerna och kostnaderna för att följa din chef romantiskt. Det som började som ett normalt arbetsförhållande har utvecklats till ett intresse som är romantiskt motiverat. Men om förhållandet fortsätter på det romantiska spåret, vad kan du tappa att förlora på arbetsplatsen?

På grund av maktskillnaderna och dynamiken mellan en anställd och en chef är det vanligtvis bäst att inte följa din chef om du är förälskad i dem. Detta beror på att de romantiska aspekterna av ett förhållande kan störa ditt arbetsliv. Det kan vara trevligt i början av förhållandet, men vad händer om du slutar sluta med din chef? Om din chef en dag bestämmer att de inte gillar dig, kom ihåg alla nedfall som kan hända på arbetsplatsen.

Om du har en förälskelse på din chef är det bäst att låta det vara. Du kanske upptäcker att dessa känslor bleknar med tiden och du kan undvika ett rörigt förhållande som spills ut på din arbetsplats. Eller kanske du kommer att upptäcka att när du lär dig din chef bättre och bättre kan du bygga ett gediget samarbete och vänskap utan att involvera en sexuell eller romantisk förväntan från början.

Att ha en förälskelse på din chef kan betraktas som olämplig om den inte hanteras ordentligt. Om din chef är singel och definitivt inte har något emot att starta ett förhållande, kanske det inte är dåligt i sig, men det är viktigt för dig att förstå att den här personen du har en förälskelse på kan göra eller fördärva din karriär om du tar fel steg . Att navigera på skillnaden mellan att vara professionell och att behöva hantera känslor, särskilt en riktad mot din chef är alltid knepig och slutresultatet är mest sannolikt.

Omvårdnad av en romantisk dagordning kan fascinera dig men tidvattnet av kontorspolitik och professionalism är fortfarande tufft. Varje organisation skulle ha en policy som vanligtvis behandlar dejting och romantiska relationer på kontoret. Det är tillrådligt att gå igenom denna policy för att förstå vattnet du ska segla in i. Om du befinner dig i en organisation som avskräcker romantik på arbetsplatsen kanske du vill börja arbeta med att komma över känslorna och om det visar sig svårt, skulle ett svårt men klokt beslut vara att avgå.

Att behöva avgå och välja ett nytt jobb skulle ge dig möjlighet att fritt hoppa över chansen att gå vidare med ett troligt förhållande eftersom du båda arbetar med olika organisationer.

Å andra sidan, om du bestämmer dig för att navigera i den belastning som följer med att stanna kvar på din arbetsplats och vill ha dina chanser med din chef, måste du vara redo att bära den ovänliga attityd som dina kollegor och de du arbetar med kan visa. Om du antar att du fick ett uppdrag eller en speciell uppgift och att du inte lyckas, kan din chef bestämma sig för att vinka bort den av andra skäl utanför de känslor som ni båda delar, eller kanske tillrättavisar han dig subtilt, detta kan föreslå för dina andra kollegor att du blir bortskämda i onödan.

Detta ger en krusningseffekt som kan kännas över hela avdelningen när det gäller jobbet och effektiviteten hos andra medarbetare. Det finns också roliga reaktioner och behandlingar från andra som du kommer att behöva ta itu med. Även om de kanske inte är framåt om att diskutera ditt förhållande med chefen, kommer de troligen att visa sitt ogillande tyst, mestadels genom handlingar och passivitet.

I en situation där båda parter - antingen en kvinnlig chef och en manlig underordnad eller en manlig chef och en kvinnlig underordnad - vill fläkta förhållandet till flamma, är det relevant för dem båda att uppvisa största diskretion på arbetsplatsen. Detta hjälper till att hålla atmosfären på arbetsplatsen, särskilt andra medarbetare och kollegor. Det bör inte finnas någon förmånsbehandling eller en verklig förkärlek för att gynna den underordnade framför andra. Det är också mycket viktigt att inte bagatellisera sådana underordnas ansträngningar för att upprätthålla likabehandlingen för alla lagmedlemmar. Alla bör belönas och uppskattas lika för sina bidrag till organisationens tillväxt.

Hur får du din chef att gilla dig romantiskt?

Att tänka på att flirta med din chef betyder att du letar efter något inom eller utanför den professionella arbetsplatsen. Om du lockas av din chef och du känner lust att starta ett förhållande, bör du analysera situationen noggrant för att kunna förstå vad du verkligen vill. Till exempel, om du är i möten, då din chef utmärker dig för ett bidrag eller inblick i en fråga, detta kan vara en möjlighet att göra ditt ärende och bli uppmärksammad genom att delta i sessionen.

Förutom andra tecken på att du kommer att passera medan du flörtar, när din chef delar med sig av arbetet, ta upp det med entusiasm, arbeta på det med hängivenhet och få det gjort innan den fastställda tidsfristen - detta kommer att hjälpa till att dra uppmärksamheten till dig. Se dock till att du inte ger mer än du vill när du flörtar. Behåll ögonkontakt så ofta du kan och skjut upp det med ett vackert leende. Försök så mycket du kan för att se till att han märker tecknet. Komplimanger är också ett bra sätt att skicka ett subtilt meddelande till din chef, men var försiktig när du gör det.

Se till att du inte ger dig själv som en desperat anställd eftersom det kan få dig att sparkas. Även efter att du insett att din chef förstår budskapet, låt inte din vakt gå ner och känn att du har gjort skottet. Vissa chefer kanske bara spelar med för att se det sista spelet innan de spikar dig och avslutar din karriär på kontoret. Var noga med att vara helt säker på att svaren du får är äkta. Din chef & rsquo; sätt att svara hjälper dig att förstå huruvida du kommer att ta detta vidare. Se upp för detta tecken regelbundet, se till att du inte tar ett engångs positivt svar som ett spelrum för att fortsätta eller ett hårt eller ovänligt svar eller reaktion som ett avslag.

En av de möjliga att ångra när det gäller kontorsromantik är att se till att du inte skickar flirtiga meddelanden med officiella e-postadresser, eftersom detta kan vara oprofessionellt om en revision utförs. För att inte skjuta dig själv i foten i din strävan kan du ordna en kaffepaus med din chef under lunchen för att prova hans eller hennes åsikter om kontorsförhållanden. När du har diskussionen med din chef, dela utmaningar och förväntningar på jobbet och gör lite dillydallying runt innan du ställer huvudfrågan. Deras svar på denna fråga om romantiska kontorsförhållanden skulle också vara långt för att avgöra om du ska gå vidare eller inte.

Kom ihåg att ditt primära syfte i organisationen är att arbeta och försörja sig. Din karriär bör ersätta alla andra frågor när det gäller organisationen. Medan känslor alltid kommer att dyka upp då och då, se till att du inte öppet förlorar dig själv och karriär om dina framsteg inte möts av samma intresse och kraft.

Hur vet du om din chef gillar dig romantiskt?

Om du letar efter tecken som din chef gillar dig romantiskt, bör du leta efter grundläggande indikatorer och kroppsspråk för attraktion. Till exempel kan din chef ofta ta upp ämnen som inte fungerar när du chattar, eller så erbjuder de dig massor av komplimanger som inte fungerar. Har din chef skickat sms till dig om saker som inte är relaterade till arbete? Detta är en annan indikator på att din chef kan vara intresserad av dig romantiskt.

På möten kan din chef skjuta upp dig oftare än andra kollegor; din chef tycker att du är fantastisk, och inte bara på grund av din arbetsmoral och resultat. Ett väldigt tydligt tecken på att din chef gillar dig romantiskt är om din chef ständigt flörtar med dig, även på arbetsplatsen. Eller om din chef frågar om ditt personliga liv kan han vara intresserad av dig som mer än bara en vän eller anställd. Chefar kan också ge dig blandade signaler som kan vara förvirrande.

Ska jag berätta för min chef att jag har känslor för honom?

Att berätta för din chef att du har känslor för honom sätter dig som anställd i en mycket riskabel situation. Du kan till exempel ha ansvaret för viktiga projekt runt kontoret. Om det blir tal om att du och chefen har ett romantiskt förhållande kan andra anställda misstänka dina kvalifikationer - även om du är den mest kvalificerade medarbetaren för jobbet! Istället för att förstå att du befinner dig på den här platsen för att du är kunnig och kvalificerad kan de komma igång rykten om att du bara fick projektet eller positionen för att du sover med chefen.

Eller om din chef inte återger dina känslor kan det bli riktigt besvärligt på arbetsplatsen. Denna spänning kan påverka de uppdrag och projekt som din chef ger dig, vilket kan påverka ditt yrkesliv och karriärutveckling på lång sikt.

Innan du berättar för din chef om dina känslor måste du allvarligt överväga riskerna.