Hur man förlåter en otrogen fru: Är försoning möjlig?

Mycket sägs om fusk och otrohet i äktenskapet. Låtar, böcker, TV-program och filmer tenderar alla att fokusera på personen som har begåtts onda och hur de går vidare, men de flesta människor och media misslyckas med att diskutera vad som händer efter en affär och båda makar som vill få äktenskapet att fungera. Kan det försonas när en fru har fuskat?

Källa: rawpixel.comVad händer efter en affär

Efterdyningarna av saker skiljer sig från förhållande till förhållande. Vissa makar får reda på det via en tredje part, andra får reda på det via deras make och andra berättar direkt av sin make. Var och en av dessa sätt att ta reda på har sina nackdelar och fördelar, och var och en kommer sannolikt att påverka om ni två är villiga och kan söka försoning.


När en make via en tredje part upptäcker att deras make är otrogen är konfrontation vanligtvis nästa steg. Du kan konfrontera din make omedelbart, arg på vad du har lärt dig, eller du kan vänta med att hitta dina bevis som tyder på att något har gått fel. Du kanske till och med bestämmer dig för att ignorera det du har fått höra, till förmån för att du litar på din partner och beslutar att få ditt äktenskap att fungera. I det här scenariot kan din make verkligen förneka att de har gjort något fel, och det kan bara vara en kvarvarande misstanke.

Om du upptäcker bevis på din makas otrohet genom hotellkvitton, olagliga texter eller e-postmeddelanden, misstänkta telefonsamtal eller misstänkt förlorade medel är det också troligt att konfrontation uppstår. Återigen kan konfrontation ta lite tid medan du samlar allt du behöver för att definitivt bevisa din makas skuld. Du kanske också hoppas att du har fel, på något sätt och konfronterar din make med hoppet eller förväntningen att de förnekar allt, och att ditt liv blir normalt.

Att få din make att komma till dig med nyheterna om att de har fuskat ger dig inte samma avstånd och chansen att komponera dig själv som de två föregående scenarierna erbjuder, men ger större sannolikhet för upplösning. När allt kommer omkring berättar det om någons karaktär om de är villiga att bli rena om att ha gjort ett misstag och att berätta för dig att det kan ha varit deras första steg i att försöka få ditt äktenskap att fungera.Oavsett det exakta sättet att leverera nyheterna är känslomässig upprördhet, rädsla och misstro säker på att följa. När du till och med hör en misstanke om din makas otrohet kommer du sannolikt att känna antingen intensiva, överväldigande känslor eller en nästan dödlig känsla när du arbetar för att förstå exakt vad som har hänt och möta det att göra nästa.

Den känslomässiga effekten av otrohet

Även om otrohet är en uppenbar källa till misstro i ett förhållande, är de känslomässiga följderna av att bli lurad betydande och kan sträcka sig mycket längre än huruvida du litar på din make eller inte. Om du drabbas av din makas otrohet och ditt förhållande var en som du trodde var fylld med ärlighet, förtroende och värde, kan du inte bara uppleva förlust av förtroende för din make utan också förlust av förtroende i dig själv, din omgivning och till och med ditt grepp om verkligheten. När allt kommer omkring kanske du resonerar, hur kunde du inte ha vetat att något så monumentalt pågick?


Källa: rawpixel.comBortsett från att förlora all känsla av förtroende, är förräderiet involverat i otrohet betydande. Till och med ett mindre förräderi kan orsaka kaos på ditt fysiska och mentala tillstånd och kan till och med leda till känslor och symtom som liknar posttraumatisk stressstörning. Förräderi kan orsaka enorma stressnivåer och kan också få dig att känna att du inte kan lita på någon eller något. Förräderi kan också medföra mycket skam, eftersom du kanske känner dig dum och förödmjukad för att ha behandlats så av din make.

Självskuld kan också spela in, där du tar på dig hela skulden för din makas vandrande öga, hjärta eller hand. Du kanske känner att du borde ha varit bättre, på något sätt tunnare, kanske, eller mer intressant, eller bättre på att hålla dig på räkningarna. Självskuldscykeln är svår att lämna, men den är viktig att hålla sig borta från.

Åtgärder för att återuppbygga förtroendet

En eller båda parter kan vara intresserade av att förena sig efter en fru otrohet, och detta är verkligen inte omöjligt; många par har gått igenom fusk i någon eller annan form och har kommit starkare ut på andra sidan och mer grundligt medvetna om sina brister, nackdelar och områden med svaghet, liksom deras positiva egenskaper och styrkor. För att uppnå detta måste par dock vara villiga att vidta åtgärder för att hålla äktenskapet flytande. Dessa inkluderar:

  • Öppen kommunikation. Att kommunicera öppet med din make är en viktig del av att återfå förtroendet. Även om detta ofta kan misstas för att ett frikort är grymt, ovänligt eller olämpligt i dina tal och vanor med varandra, betyder öppen kommunikation också att vara omtänksam och respektera varandra i dina talmönster och vanor.
  • Självarbete. Även om det inte finns någon ursäkt för otrohet inom ett äktenskap, när äktenskapet slutar (eller närmar sig slut), måste båda partnerna i äktenskapet arbeta med sina frågor och behov. För vissa innebär detta att arbeta igenom förtroendefrågor och öva sig på att lita på. För andra innebär detta att arbeta på deras förväntningar och eventuell toxicitet som härrör från orealistiska förväntningar. Att arbeta med dina egna behov, fel och frustrationer som är skilda från din partner kan hjälpa er båda att återvända till ert äktenskap på det absolut bästa.
  • Villighet att arbeta. Försoning är en hård väg för båda parter. Det kräver mycket tid, mycket investeringar och massor av svåra beslut och kompromisser. Återuppbygga förtroende och återfå kärleken eller magin i ditt förhållande händer inte över en natt. Denna typ av arbete kan ta månader eller, i vissa fall, till och med år, så båda parter skulle göra det bra att komma in i situationen med en förväntan att arbeta hårt och länge för att återta sitt äktenskapsförhållande.
  • Lämna gamla vanor bakom. En viktig aspekt av att få ett äktenskap att fungera efter otrohet är att släppa utomäktenskapliga relationer eller dallianser. Det finns ofta andra vanor som måste ändras, inklusive att använda kritiskt språk, använda tystnad istället för att kommunicera och skylla på andra för dina problem.
  • Att sätta din bästa fot framåt. Att försöka göra om ditt gamla förhållande kommer sannolikt att misslyckas. det förtroende och närhet du tidigare byggt förstördes troligtvis av otrohet. Istället för att arbeta för att återhämta ditt gamla förhållande, se din framtid tillsammans som början på ett helt nytt förhållande - ett kännetecknat av engagemang och beslutsamhet. Varje par går in i nya etapper i sitt förhållande när de blir äldre, möter svårigheter och lär sig mer om varandra och sig själva, och ett par som står inför försoning efter otrohet är inte annorlunda.

Försoning är inte längre en liten delmängd inom äktenskap utan är ett allt vanligare svar på fusk. Eftersom upplösningen av ett äktenskap ofta inte bara är upplösningen av ett enda förhållande, utan att familjen upphör, att egendomen separeras och släppa hela sociala kretsar och stödsystem, väljer många par att lära sig att få deras förhållande att fungera snarare än att söka skilsmässa.

Källa: rawpixel.com

När är försoning omöjlig?

Förmågan att förena är i hög grad beroende av omständigheterna och de två inblandade personerna. Antalet incidenter kan vara avgörande för om försoning är möjlig eller inte. det finns en tydlig skillnad mellan vanligt otrohet och en lång rad frågor och en enda indiskretion. Om din fru har vant att gå utanför ditt äktenskap för att engagera sig i emotionell, fysisk eller på annat sätt kan försoning vara osannolik. En regelbunden ström av affärer kan tyda på att din make lider av sexuellt missbruk, inte längre är kär eller söker något utanför ditt äktenskap som hon inte kan hitta inuti ditt äktenskap. Visst kan alla dessa arbetas igenom, men dessa frågor beror till stor del på din fru och hennes behov och är på många sätt upp till henne.

Försoning kan också vara omöjligt när båda parter inte är helt dedikerade till försoning. Att få ett äktenskap att fungera alls är en svår uppgift, och att behöva övervinna en massa hinder och bakslag tar enorma mängder tid, flit, ödmjukhet och nåd. Om du inte kan erbjuda alla dessa saker - eller om din fru inte vill erbjuda alla dessa saker, är försoning mycket osannolikt.

Hur man förlåter en otrogen fru

Att förlåta en otrogen fru är inte en enkel sak. Långt ifrån ett enda beslut, att förlåta din fru och förena är ett dagligt, till och med tim-för-timme-beslut som det kan ta år att verkligen utarbeta och förkroppsliga. Även om vägen dit är hård, lång och är full av motgångar och spärrar, finner många par att belöningarna med att upprätthålla sitt äktenskap överväger möjligheten till skilsmässa och, med hjälp av varandra, ett stödsystem och ett mentalvårdspersonal, vidta nödvändiga steg för att återförenas och bli ett stabilt, helt engagerat par igen.

Källa: rawpixel.com