Hur man hanterar förtroendefrågor och osäkerhet: gå vidare efter otrohet

Osäkerhet i ett förhållande är inte helt okänt; många människor går in i en relation med bagage och förutfattade föreställningar som låter sig svårt att lita på eller öppna upp för någon ny. Vad händer dock när förtroendeproblem och osäkerhet uppstår på förråd av någon du älskar?Källa: pexels.com

Vad är otrohet?


Utroskap har många definitioner, och inte alla är överens om den exakta typen av ett förhållande som bärs av otrohet. För vissa utgör alla utomäktenskapliga eller extraförhållanden med romantiskt intresse eller känslor otrohet. För vissa garanterar endast en fysisk affär termen. För ännu andra är bara ett avsiktligt sexuellt möte med någon utanför ditt förhållande en tillräckligt stark överträdelse för att betraktas som otrohet.

Eftersom otrohet förändras från person till person kan det vara svårt att spika om en partner har begått ett svek eller inte; Vissa partners håller inte med om att en känslomässig anknytning till någon annan utgör otrohet och kan göra det svårare att bryta upp och gå vidare. Din partner kanske inte tror att en enda kyss motiverar att bryta upp, men om du känner att det är ett oöverstigligt svek kan det betraktas som otrohet.För att hålla sakerna enkla är dock den vanligaste formen av otrohet ett sexuellt möte med någon som inte är din partner. Utroskap kan vara lika lätt som att kyssa någon annan eller så intensiv som en sex månader lång sexuell affär. Oavsett överträdelsens exakta karaktär eller varaktigheten av affären kan otrohet slita sönder ett förhållande.Tillitsproblem och osäkerhet

Tillitsproblem kan börja efter ett enda romantiskt svek, eller så kan de börja i tidig barndom och utvidgas när du blir äldre för att inkludera och påverka relationer av alla slag. Tillitsproblem utvecklas vanligtvis, följt betydande svek eller svek som fortsätter löpande. Människor som till exempel inte känner sig stödda, älskade och vårdade av sina föräldrar är mer benägna att ha förtroendeproblem i andra relationer. Människor som hade vänner, familjemedlemmar eller romantiska partners förråder dem i tonåren är också mer benägna att kämpa för att få kontakt och lita på andra i vuxen ålder.

På samma sätt utvecklas vanligtvis osäkerhet efter trasiga relationer eller ohälsosamma kommunikations- och bindningsstilar i barndomen och därefter. Osäkerhet är ofta nära relaterad till rädsla för övergivande och används vanligtvis för att beskriva ett tillstånd där människor inte känner att de är värda eller förtjänar kärlek, tillgivenhet eller engagemang. I vänskap kan osäkerhet vara svårt, men i romantiska relationer kan osäkerhet vara direkt giftigt och skadligt för båda parter.


Även om var och en av dessa kan existera oberoende av romantiska relationer, verkar denna typ av relation ofta förstärka var och en; förtroendeproblem kanske inte är uppenbara i en vänskap, men att konsekvent vägra att släppa in din partner eller helt och hållet undvika att öppna sig för din partner kommer att framgå tidigt i ditt förhållande. I ett vänligt eller familjärt förhållande behöver du kanske inte ständig försäkran om att du är älskad och önskad, men ett romantiskt förhållande kan avslöja att du är rädd att ingen kommer att älska dig efter att de verkligen känner dig. Återigen kanske dessa känslor inte har någon plats i din personlighet eller relation förrän du har förrådts.Källa: pexels.com

Efterdyningarna av otrohet

Om förtroendeproblem och osäkerhet inte fanns hos en person före otrohet, kommer båda sannolikt att utvecklas någon gång efter att otrohet har inträffat. Detta beror på att svek bryter grunden för ett förhållande helt, vilket effektivt förstör alla former av förtroende som ni två har haft. Osäkerhet utvecklas ofta också, för många tränar mot självskuld när något går fel i ett förhållande. Om din partner fuskar kan din omedelbara reaktion vara att anta att något är fel med dig: kanske är du inte tillräckligt attraktiv, intressant nog eller värdig nog för att någon ska kunna behålla sin hängivenhet. Utroskapen måste till viss del vara ditt fel.

Även om dessa tankar är giftiga och helt oriktiga, är de vanliga känslor att uppleva efter ett romantiskt svek och kan till och med innehålla skadliga tankar, till exempel 'jag är värdelös', 'livet är meningslöst' och 'Jag känner inte någonting längre. ' De känslomässiga effekterna av otrohet är stora och långvariga och kan infiltrera även till synes orelaterade aspekter av ditt liv. Detta beror på att ett romantiskt svek stör din syn på verkligheten; där du trodde att du var säker och älskad upptäckte du att du varken är säker eller (det kan hävdas) ordentligt omhändertagen, vilket kan få dig att ifrågasätta andra delar av ditt liv som du tagit för givet.

Denna process efter otrohet kan vara särskilt smärtsam eftersom det vanligtvis är början på en period med intensiv tillväxt och förändring. Du kan kämpa med känslomässiga fluktuationer flera gånger om dagen. De flesta människor som går igenom otrohet kommer ut på andra sidan lite mer trasiga och mer försiktiga i sina romantiska sysslor och erbjuder inte lika förtroende, tillgivenhet och hängivenhet. Detta kan dock vara bra: att höja dina standarder och låta din vakt förbli intakt under en försöksperiod i början av varje nytt förhållande kan hjälpa till att skydda ditt hjärta från omfattande känslomässiga skador och kan hjälpa dig att hitta relationer som fungerar från en friskare plats, till att börja med.

Läker förtroende och osäkerhet

Trots den potentiella tillväxten som är involverad i förräderi behöver eller förtjänar ingen att förrådas, och läkningsprocessen kan vara lång, smärtsam. Med detta sagt är det möjligt att läka och gå vidare med hälsa och självförtroende genom att använda enkla, avsiktliga metoder. Dessa kan inkludera:

  • Egenvård. Självvård är en av de viktigaste delarna av läkning. Självvård är långt ifrån en enkel serie av checklistor angående hudvård och allmän hälsa, att du checkar in med dig själv regelbundet för att se till att du lever i linje med dina värderingar och att du lever med medkänsla för dig själv och andra.
  • Att hålla fast vid svekets smärta är varken tillfredsställande eller hälsosamt. Även om du kanske vill fortsätta se din tidigare partner som ett monster och inte se dem med annat än förakt och ilska, kommer att öva medkänsla för din tidigare partner att se till att du går framåt med integritet och hälsa, samtidigt som du tillåter dig själv att låta gå av förhållandet som ni två en gång hade.
  • Att öva mindfulness har många fördelar, inte minst är minskad ångest. Ångestnivåer kan skjuta i höjden efter ett förräderi, till stor del på grund av känslor som kan uppmuntra dig att ifrågasätta din sanity. Att öva uppmärksamhet, speciellt flera gånger om dagen, kan hålla ångest i schack, samtidigt som du jordar dig i nuet, istället för att leva i ditt förflutna eller oroa dig för din framtid.
  • En av de största fördelarna med att uppleva förräderiets smärta är förmågan att verkligen gräva ner i sinnet och dechiffrera vad det är som du verkligen behöver och vad det är du vill ha från ditt liv. Så många relationer som hamnar i förräderi började i ohälsosamma mönster och praxis, och du kanske har påverkats i onödan av din partner för att avgöra vad du vill, bortsett från din partners önskningar och önskningar.
  • Skapa support. Det är inte dags att dra sig tillbaka från vänner, familj eller nära och kära. Nu är det dags att göra motsatsen och gräva i och uppmuntra brutal ärlighet inom de relationer du har och de människor du fortfarande litar på. Ditt supportsystem kan vara så enkelt som en terapeut du anförtror din upplevelse åt, eller det kan vara en lång lista med barndomsvänner, samhällsmedlemmar och kollegor, som alla är villiga och kan hjälpa dig att hålla dig stark bland rädslan som höjer dig .

Att läka efter ett förräderi är att försöka arbeta, och det kan vara svårt att inte känna sig arg och ytterligare förrådas genom att man kastas in i en oväntad period av tillväxt och förändring. Det här är en tid för dig att skapa bättre vanor och starkare, hälsosammare livsstilsrutiner, som dock inte bara hjälper dig att läka mitt i den här prövningen utan låter dig framstå som en starkare, friskare och lyckligare person.

Källa: pexels.com

Framåt efter förräderi

Förräderi är en tumultartad händelse som kan riva alla aspekter av ditt liv och skapa många emotionella och mentala sår. Dessa sår kan läka sig relativt snabbt eller kan bestå i flera år innan de löses upp. Det viktigaste att komma ihåg är dock att din helande resa är din egen och inte behöver följa någon annan bana än den bana du ställer in och den takt du skapar för dig själv.

Att gå framåt efter ett svek behöver inte göras på egen hand; läkning i kölvattnet av enormt svek och känslomässig smärta görs vanligtvis bäst med ett solidt supportteam som kan vara lika litet som en terapeut, som de som finns på ReGain.Us, och en enda pålitlig vän, eller lika expansiv som en grupp vänner , familj och en serie vårdpersonal.

Att gå framåt efter en upplösning är mycket personlig och även om det kan börja på hälarna hos en annan persons dåliga beslutsfattande, är det helt upp till dig och den exakta kursen det tar är för dig att bestämma. Medan världen, dina vänner och välmenande kamrater kan uppmana dig att påskynda läkning för att återhämta sig så snabbt som möjligt, kan du ta dig tid att läka din relation påhäng och svårigheter och spendera så mycket tid och ansträngning som är nödvändigt att känna sig trygg och bekväm att gå framåt.

Frågor i ett förhållande

I romantiska relationer finns det många olika saker som dyker upp som är utmanande. Vad som är de vanligaste problemen i ett förhållande är när en individ är utåtriktad och den andra är introvert. Det kan orsaka en konflikt om sociala aktiviteter. Kanske någon lider av social ångest i sambandet. Det kan orsaka problem i förhållandet när den utåtriktade personen vill gå ut och ha det bra på en fest, och den andra partnern vill stanna kvar. De två partnerna måste lära sig att kompromissa, så det orsakar inte ytterligare problem i ett förhållande. Ibland har människor olika sinnesstämningar. En annan av problemen i ett förhållande som människor hanterar är när en av partnerna inte gillar den andra familjen. Det kan orsaka en klyfta mellan dem två. Det är något som orsakar problem i ett förhållande eftersom personen inte känner sig bekväm att gå över på semester till sin partners hus. Det finns så många problem i ett förhållande som kan orsaka friktion. Det kan finnas olika intimitetspreferenser. Ett av problemen i ett förhållande är när en person vill ha sex mer än den andra gör. Det kan orsaka en konflikt mellan de två partnerna. Detta är en av de vanligaste frågorna i en relation som vi ser i parrådgivning. Det finns andra problem mellan partners i romantiska kontakter. En annan av de vanligaste problemen i ett förhållande är förtroendeproblem. När du inte litar på din partner kan det orsaka allvarliga problem i ett förhållande. Det kan finnas svartsjuka, förbittring eller slagsmål. Brist på förtroende kan orsaka olika problem i ett förhållande. När du inte litar på din partner bryter det grunden för din anslutning. Det är ett av de allvarligaste problemen i ett förhållande som du kan ha. Brist på förtroende är inte lätt att övervinna. Det är en av de allvarligaste problemen i ett förhållande. Om du inte litar på din partner kan du inte känna dig säker i anslutningen. Du kan övervinna förtroendeproblem om du arbetar igenom dem i terapi, men det tar tid.

Känn dina känslor

När din partner har varit otrogen skadas din förmåga att lita på. Dessa problem i ett förhållande är extremt smärtsamma. En person förrådde den andra. Det finns kärlek där, men det gör också ont. Utroskap kan leda till förtroendeproblem. Det är förståeligt att du känner så. Din partner förrådte ditt förtroende. Det orsakade problem i ditt förhållande. När din förmåga att lita på är trasig tar det tid för dig att återfå den. Relationer bygger på en grund av ärlighet och kommunikation. När det finns problem i en relation beror det på ett förtroendeuppbrott. Det är möjligt att reparera anslutningen men för att göra det måste varje person känna sina känslor. Ett av de bästa sätten att hantera trasigt förtroende är att prata öppet om dessa frågor. Du kanske pratar med din partner direkt eller räknar ut det i par & rsquo; rådgivning. Du kan åtgärda förtroendeproblem genom att arbeta på det tillsammans. Du och din partner måste vara på samma sida som du vill reparera obligationen. Det är möjligt att bygga upp förtroendet över tiden. Men om du inte litar på din betydande andra är det viktigt att vara verklig om det. Du vill inte orsaka ytterligare negativa problem i ett förhållande. Du kanske känner dig osäker på förhållandet eftersom du är rädd att de kommer att fuska igen. Om så är fallet, var ärlig om det. Det är okej att ha ett förtroendeproblem efter att din tro har kränkts. Ett av de bästa sätten att hantera när din partner är otrogen är att vara verklig med dem. För att arbeta igenom känslorna och bygga upp förtroendet måste du berätta för dem hur du känner och upplever dina känslor. Du kan vara arg, ledsen, frustrerad eller rädd. Dessa är alla giltiga känslor. Det första steget för att bygga förtroende för ett förhållande är att träffa din partner där de är på, och inte tvingar dem att känna ett visst sätt. Det krävs mycket ansträngningar för att övervinna förtroendeproblem. När det finns allvarliga problem i ett förhållande är det viktigt att hedra varje persons känslor.

Ta det lugnt

Det är ingen brådska att bygga upp förtroendet igen. Om du försöker påskynda läkningsprocessen fungerar det inte. Du vill fixa förtroendeproblem i förhållandet, och det är möjligt när du och din partner arbetar tillsammans. Varje person har rätt till sina känslor. Personen som fuskade är inte den enda personen som behöver åtgärda förtroendeproblem i ett förhållande. Det är upp till båda människor att arbeta igenom dessa känslomässiga utmaningar. Att övervinna förtroendeproblem är möjligt, men du måste ta det långsamt. Efter att en partner fuskar finns det många känslomässiga problem att packa upp. Varför var personen otrogen? Vad saknas i förhållandet som fick dem att avvika? Kan partnerna fixa förtroendeproblem mellan varandra? Det här är alla frågor som de två personerna kan arbeta med att svara på i parterapi. Om du vill fixa förtroendeproblem i ett förhållande måste du träffa din partner där de är känslomässiga. Om du är den som har lurat, litar din betydande andra inte på dig. Det gör ont, men det gör inte förhållandet hopplöst. Du kan fixa förtroendeproblem i ett förhållande om du diskuterar rädslan och osäkerheten på ett öppet sätt.

Hur man bygger förtroende

Om du vill återuppbygga förtroendet för ditt förhållande finns det övningar som du kan träna tillsammans. När var du kan bygga förtroende för en relation är att vara sårbar. När du är sanningsenlig och säger ditt sinne får du din partner att känna sig trygg. Det bygger förtroende för ett förhållande. När du träffar en terapeut för ett par kan de visa dig hur du kan övervinna förtroendeproblem. Det här är skickliga psykologer som förstår vad som kommer upp i romantiska kontakter. De vet vikten av att bygga förtroende för ett förhållande. När du känner dig trygg med din partner kommer det att förbättra din kontakt med varandra. Ingen relation är perfekt. Alla har problem och utmaningar att lösa. Om vi ​​inte gjorde det, skulle vi inte vara människor. Det är viktigt att acceptera att alla gör misstag, och vi gör det bästa vi kan oavsett vad. Det finns alltid problem i ett förhållande. Ingen anslutning är perfekt. Men dessa problem är överkomliga om människor vill konfrontera dem. Problemen i ett förhållande är lika stora som människor gör dem. Du får bestämma hur du hanterar ont och ilska från din partner. Det är svårt när problem i en relation innebär att en person ljuger för en annan. När en partner ljuger för den andra, finns det illojalitet. Det är viktigt att ha förtroende för relationer. Det är ett grundläggande element i en anslutning mellan två personer. När du är säker på din partner och deras val känner du dig trygg. Du kan bygga förtroende för relationer genom att vara trogen mot ditt ord. Du kanske är rädd att du aldrig kommer att få tillbaka den tron

Övervinna förtroendefrågor

Det är möjligt att övervinna förtroendeproblem i en relation. Det första steget är att validera de känslor som följer med det sveket. Om du lurade på din partner kan de vara arg, ledsna eller förvirrade av vad som hände. Det här är intensiva känslor. Du kan inte övervinna förtroendeproblem direkt, eftersom otrohet är traumatisk. När det finns trauma finns det också smärta. Ett sätt att börja övervinna förtroendeproblem är att du och din partner går till parterapi. En licensierad mentalvårdspersonal kan medla mellan er två. En terapeut vet hur man kan hjälpa till att bygga förtroende för ett förhållande. Många par kommer in i parterapi med problem. Det är naturligt att ha problem i ett förhållande. En parrådgivare hjälper människor att arbeta igenom olika problem. Från otrohet till intimitetsproblem har de sett allt. De förstår arrayproblemen i ett förhållande som uppstår. Det kan vara möjligt att övervinna förtroendeproblem, och det kan det inte vara. Det enda sättet att ta reda på är att försöka arbeta igenom dem i parterapi. Och det börjar i rådgivning, men arbetet fortsätter utanför terapimiljön. Om du vill bygga förtroende för ett förhållande måste du vara engagerad i att göra det. Du kan övervinna förtroendeproblem om du är fast besluten att göra det, och din partner är det också. Men kom ihåg att det finns en chans att du kanske inte kan lita på varandra igen. Det enda sättet att veta om du kan övervinna förtroendeproblem är att försöka. Om du inte kan fixa förhållandet är det inte för att du misslyckades. Många människor kämpar för att övervinna förtroendeproblem. Kom ihåg att du gjorde det bästa du kunde, och många skulle ha gett upp efter otrohet. Det är en vanlig fråga i ett förhållande som parterapeuter ser. Och många partners arbetar hårt för att övervinna förtroendeproblem och kan inte göra det. Oavsett resultatet är det viktigt att försöka bygga förtroende för en relation så att du kan känna dig trygg och trygg.

Vanliga frågor (FAQ)

Kan ett förhållande gå tillbaka till det normala efter fusk?

Huruvida det är en bra idé att försöka reparera ett förhållande som har påverkats av otrohet beror på många faktorer. Du kommer förmodligen att vilja överväga hur länge förhållandet har varat, otrohetens natur eller svårighetsgrad, hur otrohet har hanterats och mer. Även om du och din partner bestämmer dig för att försöka bygga upp ditt förhållande, kanske saker och ting aldrig känns helt igen. Du kan kämpa med känslor av osäkerhet, svartsjuka eller rädsla. Du kan fortsätta att hamna ont och smärta när du går igenom processen för att få saker tillbaka till det normala.

Viktiga delar i alla förhållanden inkluderar kommunikation, ärlighet och öppenhet, och detta gäller särskilt när du försöker arbeta igenom svåra hinder. Brutal ärlighet och hårda konversationer kommer sannolikt att behöva hända. Du kanske vill söka hjälp och vägledning av en betrodd vän, älskad eller mentalvårdspersonal när du arbetar med att återuppbygga ditt förhållande.

Det är inte troligt att ditt förhållande kommer att gå helt tillbaka till vad du har lärt känna som normalt. Du kommer troligen att känna dig sårad i kölvattnet av otrohet, och det är okej. Du kanske vill överväga om ditt förhållande är värt att spara eller inte, eller om du skulle vara bättre att hitta sätt att förlåta och gå vidare. Det är svårt att läka av en affär eller fusk - känner inte att du måste låtsas att saker och ting är okej när de inte är det.

Hur som helst kan det vara en bra idé för er båda att få lite avstånd. Ibland finns det seriebedrägerier som helt enkelt tycker om lagen. Men ofta är fusk ett symptom på ett större problem. Är det något som händer i ditt förhållande som du inte har tagit upp? Är du verkligen glad att vara med den här personen? När du funderar på att fortsätta med relationen, tänk inte på fusk som en isolerad händelse, utan snarare i sammanhanget av hela föreningen mellan dig och denna person.

Kan du gå framåt efter fusk?

Du som individ kan absolut gå vidare efter fusk. Även om du kanske kämpar med smärtan som otrohet orsakar är det helt möjligt att arbeta igenom den (se & ldquo; försvinner otrohet smärta någonsin? & Rdquo; för mer).

När det gäller att läka förhållandet går det kanske inte bra att gå vidare efter fusk efter dig och / eller din partner. Ett förhållande som har påverkats av fusk kan räddas, men ibland är det bäst att skilja sig och gå vidare. Det beror på din situation, och du bör använda fusk som en möjlighet att titta noga på ditt förhållande och fråga dig själv om det ökar din livskvalitet eller drar från det.

Det finns verkligen inget svar för huruvida du ska ge någon som lurade ytterligare en chans. Det finns några tecken på en giftig individ eller relation du kanske vill se upp för, som att bli lurad flera gånger, brist på kommunikation, brist på respekt för gränser eller något annat som får dig att känna att din partner inte bryr sig för dig som de borde.

När du börjar läka och fatta beslut angående din framtid, kommer du förmodligen att kunna lita på ett hälsosamt stödsystem. Vänner, familj, rådgivare, terapeuter etc. kan alla vara goda källor till råd och kontinuerligt stöd när du arbetar igenom tankarnas känslor och verkligheter för att hantera otrohet.

Hur går jag framåt efter att min man fuskat?

Att gå vidare från smärta orsakad av en otrogen make kan vara eller verka svårare än andra fall av otrohet. I händelse av ett kämpande eller misslyckat äktenskap kan det finnas många andra faktorer som kan göra det svårare att hantera otrohet, som att leva under samma tak, dela ekonomiska resurser, barn och mer.

Du kan kämpa med ditt självförtroende och självkänsla efter att ha lurats av en make. Det är lätt att skylla dig själv för otrohet genom att säga till dig själv att du inte är tillräckligt bra, tillräckligt önskvärd osv., Men det är viktigt att komma ihåg att detta inte är sant. I tider av oro är det viktigt att du har ett bra supportsystem på plats. Detta kan bestå av familj, vänner, andra nära och kära och vårdpersonal.

Du kommer sannolikt att behöva ge dig tid att till fullo bearbeta, acceptera och hantera otrohetens verklighet. Var under denna tid brutalt ärlig mot dig själv om vad du behöver läka; töm dig inte från att vara sanningsenlig om dina känslor. Att prata med en rådgivare eller terapeut kan vara särskilt användbart för att arbeta igenom dina specifika utmaningar.

Kom ihåg att om någon fuskar på dig är det inte ditt fel. Du kan titta på förhållandet ärligt utan att rivas upp av skuld och undra om du var tillräckligt bra. Ta dig tid att fokusera på dig och bygg upp ditt självförtroende och självbild. Det kan vara en bra tid för garderob eller inredning. Gör en förändring i din träningsrutin, eller börja laga själv några hälsosamma och läckra måltider. Att bli lurad kan ha mycket negativa effekter på ditt självförtroende, och det är viktigt att komma ihåg att att främja din självkärlek hjälper hela relationen, och du som individ!

Försvinner otrohet smärta någonsin?

När du kämpar med smärta, sår eller svek kan det kännas som att saker aldrig blir bättre. Ibland leder otrohet till förändringar som påverkar hela ditt liv - du kan till exempel behöva ändra din livssituation eller oroa dig för barn eller andra nära och kära. Utroskap kan kännas som en stor sak utöver bara den personliga smärta du kan förvänta dig.

Du kanske också känner att du aldrig hittar sätt att läka eller lita på igen i ett framtida förhållande. Det kan vara svårt att känna sig säker att sätta sig tillbaka där ute när man tidigare har upplevt svek. Trots alla de utmaningar som läkning av otrohet smärta kan medföra, kan du (och kommer!) Övervinna dem.

Tidigare diskuterade vi några sätt att främja personlig läkning och tillväxt. Du kan till exempel fokusera på egenvård eller testa nya hobbyer och umgås med vänner. Du kanske också känner dig bättre att ge dig själv en paus från romantiska relationer; detta ger dig den tid du behöver för att fokusera på att bli ditt bästa jag.

Det kan ta vad som känns som lång tid att känna sig som dig själv igen, men med resurser som familj, en bästa vän eller till och med en mentalvårdspersonal kan du landa på fötterna även efter något så svårt som otrohet.

Älskar du verkligen någon om du fuskar på dem?

Utroskap är en komplicerad fråga och inga fall är exakt samma. Vi antar eller tror i allmänhet att människor som fuskar på sina partners inte bryr sig om dem. Att fuska mot någon är utan tvekan ett enormt svek av förtroende, och det betraktas vanligtvis som ett självisk beslut.

Ibland kan fusk bero på brist på fysisk, romantisk eller emotionell intimitet i ett långvarigt förhållande. Bedrägerier kan söka efter dessa former av intimitet eller anslutning från någon annan än sin partner men är ovilliga att (eller är rädda för) att acceptera konsekvenserna som följer med att avsluta deras befintliga relation. Detta är inte för att ursäkta fuskarens handlingar utan för att föreslå ett scenario där en individ kan känna sig instängd eller olycklig och tillgripa otrohet.

Att förstå en fuskares tankeprocess och motivation kan vara svårt, speciellt när du är i den mottagande änden av otrohet. Många fuskare kommer att känna ånger och ånger för sina handlingar. Ibland kommer människor som fuskar göra det flera gånger. Denna verklighet kan vara ett tecken på djupa problem och osäkerhet i slutet av fuskaren som kan behöva åtgärdas.

Förtjänar fuskare en andra chans?

Huruvida en fuskare förtjänar en andra chans eller inte beror på många faktorer. Vilken typ av fusk eller otrohet var det? Var det bara fall av interaktion med sociala medier eller något mer allvarligt? Var din partner ärlig om deras misstag? Har de ett mönster av fusk? Vad är orsaken till otroheten?

Det kan vara frestande att gå med ett slags magkänsla, särskilt om du är sårad och hjärtskadad av din partners handlingar och inte vill / är inte redo att ge upp dem. Ibland kan det dock vara i ditt bästa att gå vidare. Du kan hitta mer användbar information och insikt i resten av FAQ-avsnittet om hur du bearbetar vart du ska gå vidare.

Känner fuskare skuld?

Ofta har människor som är otrogna i relationer inte affärer eller fusk av illvilja. Det finns många saker som kan leda någon att fuska, som brist på fysisk eller känslomässig intimitet i ett nuvarande förhållande, att känna sig instängd i ett långvarigt förhållande eller andra situationer. Dessa är inte ursäkter för fusk och de ursäktar inte heller, men de kan hjälpa dig att förstå hur det är möjligt för någon att känna sig skyldig medan / efter fusk.

Det är också möjligt för någon som har fuskat att känna ånger och ånger. De kanske inte känner att vad de hoppades kunna vinna på affären inte var värda att offra det förtroende och band de hade i ett förhållande med dig. Fuskare är också människor, och det är troligt att de inte känner sig bra om att vara otrogna, särskilt om det orsakar smärta för någon annan. Skuld ursäktar dock inte beteende.

Hur reagerar fuskare när de konfronteras?

Hur en fuskare kan reagera när man konfronteras beror på affären och personen. Det kan också bero på själva konfrontationens natur. Någon som fuskar kan känna sig säker på att vara ärlig i en lugnare situation än om man plötsligt och känslomässigt konfronteras. Förnekelse, försvar, avböjning och andra känslomässiga reaktioner är mer sannolikt att hända när spänningen är hög.

Om du misstänker att din partner kan fuska är det troligtvis klokt att sätta ner dem för att prata om det. Du kanske vill ge din partner chansen att vara ärlig mot dig om omständigheterna i affären, eller du kanske bara vill veta och förstå sanningen.

Ska du förlåta en fuskare?

Du kan ha en tarmkänsla om du ska förlåta en fuskare eller inte, särskilt om handlingarna var särskilt skadliga eller själviska. Ibland är det inte så tydligt om du ska gå vidare i relationen eller bara försöka gå vidare.

Försök att undvika att tänka på din partners reaktion om du lämnar dem för fusk. Fusk är ofta ett symptom på en ohälsosam union, snarare än själva sjukdomen. Fråga dig själv om dina personliga känslor om relationen.

Några frågor att tänka på:

  • Om du aldrig hade träffat den här personen, skulle du känna dig lättad eller besviken?
  • Är du upphetsad eller orolig när du föreställer dig din framtid tillsammans med den här personen?
  • Finns det andra människor som du också vill vara med, eller andra drömmar som du vill uppfylla?
  • Förbättrar eller försämrar den här personen din livskvalitet?
  • Frågade du redan detta förhållande före fusk?

Tala med dig själv uppriktigt och ärligt. I stället för att oroa dig för vad andra kommer att tänka, eller vad du kan förväntas göra, tänk på vad du verkligen vill. Vill du vara i det här förhållandet?

Det är dags att ställa dig själv de svåra frågorna. För om du går vidare från detta kan det göra ditt förhållande mycket starkare. Utroskap kommer att göra eller bryta din union.

Se & ldquo; förtjänar fuskare en andra chans? & Rdquo; för en längre, mer detaljerad uppdelning.

Hur stor andel äktenskap överlever otrohet?

Många undersökningar hävdar att cirka 60% av relationerna överlever otrohet. Exakt statistik och siffror för hur många äktenskap som drabbas av otrohet och hur många som avslutas på grund av dem kan dock skilja sig. Det är också viktigt att tänka på att enkäter endast kan representera antalet personer som faktiskt erkänner otrohet.

Äktenskap kan vara mer benägna att överleva en affär eller otrohet på grund av gifta människors gemensamma liv och ansvar. Med andra ord kan det finnas andra faktorer utöver bara förhållandet som motiverar ett gift par att arbeta med att fixa sitt förhållande, som familjestabilitet. Vissa siffror uppskattar att ungefär hälften av äktenskap som påverkas av otrohet inte slutar med skilsmässa, men andra rapporterar mycket lägre framgångsnivåer.

I slutändan beror det mycket på de unika omständigheterna kring affären om ett äktenskap gör det genom otrohet eller inte.