Hur man bygger förtroende för ett förhållande

Tillit är en viktig tegelsten i grunden till ett lyckligt förhållande. Utan det kan du inte förvänta dig att bygga ett varaktigt partnerskap framgångsrikt. Tidigare frågor som du och din partner tar med från tidigare relationer och livserfarenheter kan komplicera saker. Om du har brutit ditt hjärta av en tidigare kärlek kan det vara svårt att lägga det i en annans händer.

Källa: pxhere.comAtt bygga förtroende för en relation kräver tålamod, engagemang och engagemang från båda parter. Detta kan vara en svår, ibland till och med känslomässigt ansträngande process. Förtroende tar sårbarhet och du kan inte vara sårbar utan möjlighet att skadas.

Varför är förtroende så avgörande i kärlek?

När du går in i ett förhållande med någon du älskar måste du kunna veta att de har dina bästa intressen. Båda måste vara engagerade i att vara öppna och ärliga mot varandra. Förtroende för ett förhållande är avgörande, för att verkligen vara i ett partnerskap med någon måste du veta att de har din rygg, i stora och små frågor.

När du inte litar på kan du inte ha ett framgångsrikt förhållande. Du kommer inte att kunna skapa den typ av djupa band som i slutändan håller dig tillsammans. Tillit, tillsammans med kommunikation, är något som du inte kan komma förbi. Du undrar alltid om du kan lita på den andra personen eller om de kommer att svika dig eller förråda dig, även om du inte är medveten om dessa bekymmer.


Vad kan underlätta förtroendet för ett förhållande?

Uppenbarligen kan stora saker som fusk, missbruk och lögn förstöra förtroendet för ett förhållande. Men andra mindre problem kan orsaka sprickor som så småningom bryter förbindelsen mellan två personer. Det är alltför lätt att ignorera dessa problem och tänker att de inte är värda att ta itu med förrän det är för sent.

För hälsan i ditt förhållande är det mycket bättre att upptäcka dessa problem och arbeta med dessa problem så snart som möjligt, även om du gör det tar dig ut ur din komfortzon. De bästa relationerna driver människorna i dem att växa och mogna tillsammans.

Om en eller båda av dig har förtroendeproblem in i relationen kommer dessa frågor att bilda en osynlig barriär som måste identifieras och bearbetas. Om du har förtroendeproblem kan det hända att du automatiskt ifrågasätter andra personers motiv, inklusive din partner. Du kan vara misstänksam eller orolig för att svika din vakt. Du kan till och med ha svårt att koppla av i din partner. En terapeut kan hjälpa dig att arbeta igenom förtroendeproblem om du har svårt att göra det på egen hand.


Hur man bygger förtroende för ett förhållande

  1. Fokusera på den stora bilden

Förtroende byggs inte över en natt, särskilt om det förtroende som tidigare upprättades då bröts. Du och din partner måste arbeta hårt för att ha ömsesidigt förtroende om du vill att förhållandet ska vara. Detta kräver att du har tålamod och inte förbittrar din partner för att han inte direkt litar på dig, särskilt om de har haft svårigheter som äktenskapsbrott eller medberoende i sina tidigare relationer.

Källa: pexels.com

Att bygga förtroende tar tid och engagemang. Det är normalt att ha motgångar och strider längs vägen. Det viktiga är att både du och din partner är engagerade i att bygga förtroende tillsammans för relationen.

  1. Var på förhand när du gör misstag

Som ordspråket säger gör alla misstag. Men att ta ansvar för dina misstag och vidta korrigerande åtgärder så snart som möjligt är det som skiljer människor med integritet från dem utan. När du är ärlig mot din partner istället för att försöka borsta eller dölja dina misstag blir de långsamt bekväma med att lita på dig mer. Om du försöker dölja dina skruvningar eller lägger skulden på någon annan kan det undergräva förtroendet när sanningen kommer fram.

  1. Lär dig effektiva kommunikationsfärdigheter

Att lära sig att kommunicera på ett hälsosamt sätt med din partner är en av de viktigaste aspekterna av en relation. För många lär sig aldrig hur man effektivt kan ange sina behov utan att kritisera eller skylla på den andra personen. Vissa människor har en sådan rädsla för konfrontation att de helt och hållet kommer att undvika kommunikation, vilket kan förhindra alla diskussioner och så småningom orsaka små problem som förvandlas till relationshotande monster.

Att förbättra din kommunikation med din partner innebär att lyssna på vad de säger utan bedömning eller avbrott, tänka innan du svarar, hålla dig till ämnet till hands och kommunicera noga din sida. Det tar tid och övning att bygga ett varaktigt partnerskap framgångsrikt på detta sätt om du inte är van vid det.

  1. Öva på att förlåta och acceptera

Alla av oss har gjort sig skyldiga till att ha ett nag i våra relationer. Kanske glömde din man att ringa när han gick ut med sina vänner eller att din flickvän inte tvättade när hon sa att hon skulle göra och lämnade en full disk med smutsiga diskar. Dessa små problem kan orsaka mycket förbittring, men alla gör misstag. Att se din partner som en bristfällig människa som gör sitt bästa kan hjälpa dig att fördjupa din kärlek och förståelse gentemot dem.

  1. Var sant mot ditt ord

Ge inte löften om att du känner att du inte har potential att hålla. Även om du hoppas att du kommer att kunna se dem igenom, finns det fortfarande den lilla chansen som du kanske inte kan, och dessa fall kan lägga sig över tiden för att undergräva ditt ord. Det är bättre att ändra din formulering från löften till att göra ditt bästa. På det sättet får du inte din partners förväntningar. Om du slutar kunna leverera, desto bättre.

Källa: pexels.com

  1. Var inte rädd för att visa dina känslor

Att kunna öppna upp och visa dina känslor för din partner fritt är ett av de bästa men mest utmanande sätten att öka intimitet och förtroende. Att hantera känslor kan vara överväldigande, särskilt om du har svårt att sätta ord på dina känslor. Det kan vara mycket lättare att hålla dina konversationer på en ytlig nivå, men du kommer inte att kunna kultivera den rikare intimiteten som kommer från att bli riktigt accepterad även när du är sårbar.

I synnerhet män har traditionellt socialiserats för att dölja sina känslor och minimera dem. Det kan vara svårt och obehagligt först att öppna upp och prata om vad du känner. En erfaren terapeut kan hjälpa dig genom processen att kondensera dina känslor till tydliga uttalanden.

  1. Antag att din partner har goda avsikter

När vi har skadats av andra människor eller vår partner (tidigare), blir vi misstänksamma när någon annan kommer nära oss. Vi kanske inte ens inser våra tidigare smärtsamma upplevelser inspirerar våra misstänkta tankar. För att skydda oss från att skadas kan vi omedvetet oroa oss för att våra partners har dolda motiv som får dem att agera som de gör. Det kan vara svårt att lita på att någon älskar oss, vårtor och allt, när vi aldrig har upplevt det förut.

Lägg istället märke till när du tillskriver din partner negativa motiv, gå tillbaka och titta objektivt på situationen. Antag att din partner försöker sitt bästa såvida det inte finns några verkliga bevis för det motsatta.

  1. Se var din partner kommer ifrån

Att sätta dig själv i någon annans skor betyder inte att du ser deras kamp genom din lins. Istället tänker det på vad du skulle göra om du hade sina livserfarenheter och tänkesätt. Denna djupa empati kan vara svår att omsätta i praktiken, särskilt under ett häftigt argument eller en pågående oenighet.

Du kan naturligtvis anta att du vet vad din partner tänker, men dina egna negativa tankemönster kan färga det. Försök istället att se var din partner kommer ifrån, med hjälp av vad du vet om hur de tänker och ser världen.

  1. Prata om dina gränser och respektera dem ömsesidigt

Att ha tydligt definierade gränser från tidigt i relationen gör att du och din partner kan känna sig trygga och säkra. Vilka är gränserna? Gränser avser många olika områden, till exempel mängden och frekvensen av intimitet du är bekväm med, oavsett om du behöver en viss tid ensam, vad du känner dig bekväm att dela med din partner och så vidare.

Källa: pexels.com

När förhållandet har blivit allvarligt, prata om dina gränser med varandra. Dina gränser och din partners gränser kan komma i konflikt i vissa områden; det här är normalt. Att arbeta tillsammans för att kompromissa och samtidigt behålla de gränser som är viktigast för dig kan hjälpa till att skapa förtroende.

Om dina gränser bryts när som helst, ha en uppriktig diskussion med din partner så snart som möjligt. Om din partner uttrycker att de känner att deras gränser inte respekteras, lyssna och förbinda sig att göra bättre nästa gång.

  1. Ta hand om din känslomässiga och mentala hälsa

Du har ett ansvar att ta hand om dig själv först. Att prioritera egenvård för din mentala och känslomässiga hälsa gör att du kan ta ditt bästa själv till förhållandet och vara där för din partner när de behöver dig. Om du stöter på problem som depression eller ångest och du känner att det har en negativ inverkan på förhållandet, tveka inte att nå hjälp, antingen till en betrodd vän eller en professionell, som de på Regain .us.

Du behöver inte känna dig ensam

Att bygga förtroende för ett förhållande är ingen lätt prestation, men det kan vara otroligt givande. Människor är sociala djur, och att kunna luta sig på en annan person i goda och dåliga tider ger djup komfort och trygghet.

Om du och din partner kämpar för att bygga förtroende för en relation efter att den har brutits, kontakta en rådgivare som kan hjälpa dig. ReGain.us kan matcha dig med en erfaren rådgivare oavsett hur upptagen ditt schema är med både individualiserad eller parrådgivning.