Familjevärden: Vilka värden ska jag lägga i min familj?

Oavsett om vi är medvetna om det eller inte, förmedlar vi ständigt vissa värden från generation till generation. Från att leva ett ärligt liv till att ge generösa donationer till lokala organisationer noterar dina barn detta beteende och agerar på det. Det är aldrig för sent att införa värden i din familj, och det är aldrig för sent att ändra några av de värden som inte är till nytta för din familj. Om du är intresserad av att ändra attityder och metoder som din familj har för att leva livet, här är några populära värderingar som framgångsrika familjer delar.

Först måste vi definiera familjevärden liksom dina värdenEnligt en artikel om amerikanska familjevärden på webbplatsen Love to Know hänvisar termen familjevärden till 'en uppsättning övertygelser och idéer (sociala och ibland politiska) som ger moralisk vägledning till en familjenhet.' Låt oss till exempel föreställa dig att du är uppvuxen i ett strikt religiöst hushåll som strider mot många av de liberala värdena i dagens familjer.

Det finns inget rätt eller fel med detta värde. Det är helt enkelt ett familjevärde. Men det är dessa typer av värden som du behöver utvärdera när du försöker undersöka vad din familj tror och hur de agerar utifrån dessa övertygelser. Om det finns ett värde i din familj som du tycker är destruktivt eller farligt, anteckna det och arbeta för att ändra det. Om det finns något i din familj som fungerar och som gör individerna bättre människor, håll det värdet starkt inom familjen. Som alla vanor eller tro kan du ändra värdena i din familj, även om det tar lite tid.

Jag vet vilka värderingar jag vill lära mig men förvirrad om hur man frågar en expert. Tala licensierad terapeut nu.

Källa: etsy.com


För det andra måste vi veta hur vi kan förändra våra personliga övertygelser såväl som vår familj

Det går inte att lista populära familjevärden och be dig ändra dem om du inte har någon aning om hur du ska gå tillväga. När du väl har identifierat de familjevärden som du vill eliminera och de som du ska införliva, här är en kort guide som du kan använda för att ändra din tro:

Steg 1. Identifiera tron ​​och den del av dig själv som håller fast vid den

Tro och identitet är mycket nära sammanflätade. Låt oss till exempel säga att ärlighet är ett stort familjevärde. När du har detta värde värdesätter du inte bara ärlighet. Du ÄR en ärlig person. Varje fiber av dig är grundad i det värdet, och du gör ett medvetet försök att bli ett exempel på det värdet.


För att påbörja processen att ändra en personlig tro eller värde måste du identifiera det och erkänna det. Fortsätt från exemplet ovan och upptäck att ett av dina värderingar är ärlighet och erkänn att det är en integrerad del av ditt liv. När du väl har identifierat ett värde kan du ändra det.

Steg 2. Hitta utsäde som planterade värdet

Du är inte född med värden vid födseln. Du får dem av familjemedlemmar och vänner som har en enorm inverkan på din under din livstid. När du identifierar ett värde som du kanske inte vill hålla kvar längre, fråga dig själv, var kom det ifrån?

Kom det från din mamma? Din far? Din farbror? Din vän? Ta en tur ner i minnesfältet och försök komma ihåg vem som gav dig det värdet. Om du försöker tillräckligt hårt kommer du att kunna spåra värdet till källan. Du kommer också att kunna förstå varför du höll så hårt på värdet när du inser de känslor som du hade för nämnda person. Det här är viktigt.

Källa: publicdomainpictures.net

Steg 3. Utmana värdet och känslorna associerade med det

Detta kommer att bli det svåraste steget men i slutändan det viktigaste i den här korta guiden. För att komma ifrån ett visst värde måste du utmana det. Oavsett vad ditt värde är, tänk på nackdelarna med det. Varför är det dåligt för dig och din familj? Hur har det skadat dig tidigare? Varför påverkar du dig negativt om du håller fast vid det? Se verkligen på värdet och se varför det kan betraktas som 'fel'. Utmana sedan personen som gav dig det. Detta betyder inte att du måste bryta dig ifrån dem eller befria dem från ditt liv. Det betyder bara att du kanske måste rensa den missuppfattning som säger att personen var perfekt och att de kunde ha haft fel på det sätt som de tänkte på livet. Den här delen tar lite tid att se till att du har gått igenom negativen innan du går vidare till det sista steget.

Steg 4. Bryt dig ur det ursprungliga värdet och börja leva det nya värdet

Nu måste du säga adjö till det ursprungliga värdet och börja införliva det nya värdet i ditt liv. Det betyder att du måste leva ditt nya värde med all din styrka. Låt oss till exempel föreställa oss att ditt ursprungliga värde var en hållning mot homosexuellt äktenskap och att du nu försöker acceptera jämlikhet som ett värde. Bli inte bara med den första och säg att du är okej med den andra. Lev det! Gå ut och gör din inställning till homosexuellt äktenskap känd. Godta ditt val och låt din familj veta att du är. Endast genom att leva ditt val kan du verkligen göra en förändring.

Nu kan vi komma till några vanliga familjevärden som familjer idag delar

Om du vill införa några stora familjevärden i din egen familj, här är några som du inte bör förbise:

'Roliga' värden- Roliga värden består av saker som du och din familj gör för att bryta loss från livets liv och rörelse. Har du hört frasen 'allt arbete och inget spel gör Jack till en tråkig pojke'? Det är verkligen sant för både dina barn och dig själv. Roliga värden kan inkludera:

 • Främjar speltid efter att ha gjort läxor
 • Samlas för att spela brädspel eller fysiska spel minst en dag i veckan
 • Spendera tid på familjeutflykter och oroa dig inte för arbete eller skola

Jag vet vilka värderingar jag vill lära mig men förvirrad om hur man frågar en expert. Tala licensierad terapeut nu.

Källa: flickr.com

Skol- och affärsvärden- Din familj kommer att kunna identifiera när du är uppfylld och glad över ditt jobb. De kommer också att kunna berätta när du är eländig eller när du är överansträngd. Om de ser att du fortsätter att stanna i ett jobb som inte är bra för dig eller som får dig att vara frånvarande från familjen ofta, kan de ta det som en signal om att arbetet är tänkt att vara så. För att undvika detta är här några arbets- och skolvärden som du kan ställa in i din familj:

 • Ger 100 procent på varje uppdrag och projekt
 • Att säga nej och öva självvård när det behövs
 • Fråga efter vad du förtjänar
 • Att vara ansvarig för din arbetsbörda och göra saker snabbt
 • Att vara ansvarig med tjänade pengar
 • Anstränger dig för att lära dig något nytt varje dag
 • Anstränga dig för att lära dig färdigheter som hjälper dig att bli befordrad till din position
 • Värdera det arbete du har gjort och försöka göra ännu bättre nästa gång
 • Att vara värdefull som både individ och lagspelare

Moraliska och förhållandevärden- Vi säger alla till vår familj att de behöver vara bra människor för att lyckas i den här världen. Definitionen av en 'god person' kanske dock inte är tydlig om de inte ser exemplen på en bra person hemma. För att se till att de vet hur en bra person agerar, här är några moraliska och relationsvärden som du bör träna oavsett var du är:

 • Att vara en bra lyssnare och en solid kommunikatör
 • Dela vad du har med andra omkring dig och ge till de mindre lyckliga när det är möjligt
 • Volontär din tid till en bra sak
 • Att vara en ärlig person i alla aspekter av ditt liv
 • Att möta din rädsla och arbeta igenom dem för att växa som person
 • Se var dina färdigheter kan behövas i alla situationer och ge dem för att ge mervärde till livet
 • Att ta ansvar för saker som du har gjort som är bra och dåliga
 • Uthålla tuffa tider och hålla hoppet vid liv
 • Att vara snäll och omtänksam mot andra
 • Demonstrera tålamod och behålla din ro när saker inte går din väg

Källa: seymourjohnson.af.mil

Detta är inte alls en omfattande lista, och det finns många fler idéer online om du är villig att undersöka och arbeta för att införa dem i din familj.

Har du problem med att ta bort din familj eller några av dina värderingar? Har du några svårigheter att försöka införa dessa värden? Om du har problem på något sätt, form eller form, skulle det vara mycket fördelaktigt för dig att besöka https://www.regain.us/start/. Regain är en online-rådgivningsplattform som hjälper människor att hantera alla problem som uppstår i alla förhållanden. Denna länk tar dig till en sida som hjälper dig att hitta rätt relationsrådgivare för dig! Lycka till!

Vanliga frågor (FAQ)

Hur definierar du familjevärden?

Familjens värden är en uppsättning regler, övertygelser och metoder familjemedlemmar är överens om att följa och öva som en enhet. Specifika familjevärden sammanflätas med moraliska värden som är den uppsättning värden som skapas av samhället som acceptabelt eller oacceptabelt beteende. Eftersom vi alla delar olika övertygelser kan moraliska värden inom en familj vara annorlunda än de moraliska värdena i samhället som helhet.

Detta innebär att de moraliska värden som är acceptabla inom en stark familjram inte alltid accepteras av det större samhället (och vice versa.) De beteenden och normer som ställts i tidigt familjeliv kommer att följa oss till vuxenlivet. Familjevärden är viktiga eftersom den här listan över värden och standarder för beteende inom kärnfamiljer. Förhållandet mellan familjevärden och familjerelationer går hand i hand. Familjer håller ofta ett regelbundet familjemöte för att se till att alla familjemedlemmar förstår och delar samma uppsättning värden.

Vilka är de viktigaste familjevärdena?

Några av de viktigaste familjevärdena för en stark familj att införa i sina familjer är moraliska värden som ärlighet, förtroende, integritet och lojalitet. Att ha dessa värden är viktigt för att familjenheten ska fungera smidigt så att alla familjens mål kan uppnås. Lojalitetsvärdet kan vara det viktigaste av alla eftersom familjer i många länder och kulturer minst kräver att deras familjemedlemmar alltid förblir lojala mot kärnfamiljenheten.

Familjvärden gäller automatiskt för kärnfamiljsenheten och utvidgas ofta till familjen som bor utanför kärnfamiljshemmet. Traditionellt omfattades kärnfamiljshemmet av ett gift par med barn som bodde i ett enfamiljshus. En viktig roll för familjevärden är att skapa en universell uppsättning standardbeteenden.

Dessa beteenden gäller både inuti familjen och interaktionen med det större samhället. Det är viktigt att notera att familjevärden inte alltid speglar värdena i det större samhället. Av denna anledning kan vissa familjevärden betraktas av de med olika värdesystem som komplexa eller oortodoxa. Traditionella familjevärden och viktig familjemoral förmedlas och delas mellan generationerna.

Medan moraliska värderingar och familjevärden ger oss en primär ritning för beteende, tycker många när de blir vuxna att deras meningsfulla familjevärden har mindre betydelse när vi bryter oss loss och skapar vårt eget familjesystem. I många fall när människor går in i vuxenlivet kommer de att hålla familjevärdena som är viktiga för att tillbringa kvalitetstiden för familjen tillsammans och skapa nya värden för familjer som växer, utvecklas och förändras.

Vad är traditionella familjevärden?

Traditionella familjevärden som lojalitet, ärlighet, respekt och en god arbetsmoral ger kärnfamiljer grunden för viktiga sociala beteenden. Familjevärden som införs och förmedlas mellan generationerna inkluderar äktenskap och familjevärden och moraliska värden. Äktenskap och familjevärden sätter standarden för hur gifta partner förväntas engagera sig med varandra och familjen. Några värden som relaterar till äktenskap och familj som sannolikt kommer att delas mellan generationer är religion, utbildning, arbetsetik och separation eller skilsmässa.

Till exempel tror vissa familjer starkt att när du är gift är det inte möjligt att skilja eller skilja sig. Dessa familjer tror ofta på & tuffa ut & rdquo; familjeproblem och att stödja sina familjemedlemmar till varje pris. På vissa sätt kan denna uppvisning av solidaritet och stöd för familjemedlemmar betraktas som ädel. I andra gör människor som blindt följer regler som i det större samhället anses skadliga eller farliga för andra och gör sig själva och andra en bett.

När det gäller amerikanska familjevärden är traditionella värden som att spendera regelbunden kvalitetstid med din familj, arbeta hårt för att försörja din familj och ta hand om dina familjemedlemmar viktiga familjevärden som stöds offentligt. Att spendera familjetid värderas som en viktig tid för familjer att återanslutas och bedöma om förändrade behov gör det möjligt för familjen att hålla sina värden i ordning. Utan att arbeta hårt för att försörja din familj och bidra till den globala familjenheten kan familjens överlevnad, hälsa och välbefinnande vara i fara. Som ett resultat prioriterar många amerikanska familjer arbetet som ett primärt värde som är viktigt för din familjestabilitet. När vi tittar på familjer på detta sätt kan vi se varför familjetid och liknande värden är en viktig del av välfungerande familjesystem.

Vilken är betydelsen av familjevärden?

Familjevärden är exempel på de första sociala avtalen som vi sluter med oss ​​själva och våra familjemedlemmar. Människor som har starka familjevärden tror att deras metoder och strategier har visat sig fungera bäst. I många fall är familjer som anses ha starka familjevärden ofta motståndskraftiga mot förändringar. Tyvärr är motståndet mot förändring ofta kvar trots bevisen för att förändringen är både fördelaktig och oundviklig.

Begreppet familjevärden avser ett immateriellt socialt kontrakt som familjelivet och beteenden bygger på. Familjens värden dikterar vilka beteenden som är acceptabla och förväntade inom en familj och vilka beteenden som man missar. Majoriteten av vuxna kommer att basera sina livserfarenheter och relationer på de tidiga barndomsupplevelserna de hade med sin ursprungliga familj. Starka familjevärden inkluderar standarder för att uppfostra en kärnfamilj, standarder för icke-traditionella familjer och avtal om hur familjemedlemmar kommer att bete sig i sociala situationer både inom och utanför familjen.

Familjechefen kan sammankalla ett familjemöte för att diskutera familjens tillstånd. Vissa familjer har ett veckomässigt familjemöte för att diskutera mål och diskutera deras värderingar. När familjer delar med sig av sina erfarenheter kan de upptäcka att traditionella värden inte längre är meningsfulla och skapar olika typer av värden baserat på familjens växande behov.

Vad är tio moraliska värden?

 1. Ärlighet -Det är viktigt för familjemedlemmar att vara ärliga mot varandra för att förhindra felaktig information från att skada familjestrukturen eller orsaka oenighet och argument inom familjen. Oärlighet i amerikanska familjer betraktas som ett negativt drag i många familjer.
 2. Respekt -Har du någonsin hört någon nämna frasen & ldquo; Jag betalade mina avgifter & rdquo; i förhållande till deras seniorstatus som hushållschef eller annan myndighet? Om du har det är chansen att du lyssnar på en familjemedlem som förklarar värdet av familjens hierarki som kräver att yngre familjemedlemmar respekterar sina äldre. Medan en förväntan att alla familjemedlemmar ska behandla varandra med respekt är givet i de flesta familjer, men inte alla familjer värdesätter de äldste i sina familjer. Till exempel prioriterar länder i östra kulturer att ta hand om äldre familjemedlemmar än deras västerländska motsvarigheter.
 3. Familj -En av de viktigaste familjevärdena som verkar vara konsekventa i många kulturer är begreppet familjetid av hög kvalitet. Familjer använder familjetid för att återansluta, dela uppdateringar och nyheter och fatta viktiga gruppbeslut för alla familjemedlemmar. Till exempel är födelsen av en ny familjemedlem eller ett kommande bröllop sannolikt viktiga diskussionsämnen under familjen. I de flesta familjer, särskilt de med starka värderingar, förväntas automatiskt närvaro för framgångar, firande och kamp för nära familjemedlemmar. I vissa kulturer är värdet av & ldquo; familjen först & rdquo; blir så stark att familjemedlemmar uppmuntras att strida mot sina egna bästa för att tjäna familjen.
 4. Rättvisa -Om du någonsin har hört ordet & ldquo; ett öga för ett öga & rdquo; då har du redan introducerats till begreppet social rättvisa. I många amerikanska familjer kommer hushållscheferna att främja en fredlig lösning på frågor som händer inom och utanför familjen. Begreppet rättvisa och rättvisa spelar in när familjemedlemmar träffas för att avgöra om det beslutade straffet passar det upplevda brottet. & Rdquo; Med tanke på att nästan alla familjs värden är olika, utan en tydlig uppsättning standarder och regler, kan det vara ett knepigt förslag att avgöra vem som är fel för en händelse (eller om någon händelse till och med har inträffat).
 5. Religion -Traditionellt skulle människor automatiskt växa upp och fortsätta att välja den religion de introducerades till av sina primära bifogade figurer. (I de flesta fall är de primära bifogade siffrorna de biologiska föräldrarna.) Idag gör fler människor självständiga val kring ämnena äktenskap, familj och religion, eftersom mer information blir tillgänglig om fördelar och bakslag för religioner och religiösa organisationer världen över. . Ämnet religion är ofta en källa till innehåll i familjer och samhället i stort när människor med olika religiösa synpunkter försöker utmana varandras synvinkel eller religiösa inställning. Vissa familjer känner så starkt om religion att de kan vända ryggen eller bli främmande från familjemedlemmar som inte delar liknande religiösa åsikter.
 6. Utbildning -Ett av de mest diskuterade ämnena i familjer har ofta att göra med utbildningens värde. Familjer som delar starka utbildningsvärden och utmärkelser förväntar sig nästan automatiskt att deras barn och resten av familjemedlemmarna delar detta värde för kunskap och följer en liknande väg för att få sin utbildning. När familjer har olika åsikter om utbildningsämnet kan argument och meningsskiljaktigheter uppstå. Friska familjer förstår hur man går med på att inte hålla med och låter varje familjemedlem dra nytta av sin egen synvinkel. Familjer som arbetar i giftiga familjesystem kanske inte tillåter andra familjer att dra nytta av att välja sin egen utbildningsväg.
 7. Karriär och sysselsättning -Traditionellt när du frågar ett litet barn & ldquo; vad de ville vara när de växer upp & rdquo; svaret skulle ofta vara en & ldquo; läkare & rdquo; eller en & ldquo; advokat. & rdquo; Andra populära karriärval är & ldquo; polis, & rdquo; & ldquo; lärare, & rdquo; och idrottsman. När det gäller familjer styr många föräldrar antingen medvetet eller omedvetet sina barn och familjemedlemmar i den riktning den karriär som de tycker är bäst. Ofta blir resultatet att karriärvalet blir bäst för & ldquo; dem & rdquo; och inte den som fattar beslut om karriär eller anställning.
 8. Integritet -Många amerikanska familjer värdesätter begreppet integritet och sätter detta värde i sina familjer. Människor som har integritet kan man räkna med att göra rätt i alla situationer - oavsett vem som tittar på. En berömd offert som en gång nämnts är & ldquo; En mans verkliga karaktär avslöjas - när ingen tittar på. & Rdquo; När någon utövar integritet utövar de moral och värderingar de predikar samtidigt som de är orubbliga och pålitliga.
 9. Bidrag -Att delta i ditt eget underhåll är en av de många oskrivna värdena som står i centrum för familjens regler. Familjer med starka värdesystem arbetar under ett system av ömsesidighet och bidrag där varje familjemedlem förväntas göra sin del. Bidrag i familjer förväntas när det gäller att uppfostra barn, dela ansvar, ekonomiskt ansvar och mer.
 10. Lojalitet -När familjer tar sig upp och ner i livet tillsammans och ansvarar för varandras säkerhet, välbefinnande och stöd. Det är självklart att familjer i alla kulturer delar värdet av lojalitet. När det gäller att vara en lojal familjemedlem, i de flesta kulturer, betyder detta att du kommer att sätta familjens behov och välbefinnande framför allt annat. I vissa kulturer har familjeloyalitet färre regler och förväntningar. I andra kulturer betraktas familjelojalitet som hörnstenvärdet för att ha en framgångsrik familj.

Vilken roll har familjen i samhället?

Familjens roll i samhället är att hjälpa varje familjemedlem att definiera familjevärden och leva ut sina värderingar. Familjens värden är viktiga eftersom de ger familjemedlemmar en plan för socialt acceptabla beteenden i familjer och samhälle. Att vara en del av en familj och dela familjevärden hjälper varje familjemedlem att ha större chans att tillgodose kritiska behov för överlevnad inklusive mat, skydd, vatten, social anslutning och emotionellt stöd.

Att vara en aktiv deltagare i familjelivet som medlem i en kärnfamilj ger familjemedlemmarna en känsla av ömsesidigt skydd och säkerhet inom kärnfamiljsenheten. Övningen med att införa familjevärden gäller den amerikanska familjen och andra familjesystem över hela världen. För att lära dig mer om betydelsen av familjetid, familjevärden och tidskrifter för forskning om familjesystem som Journal of Family Psychology (publicerad av American Psychiatric Association är utmärkta resurser att använda.

Hur lär man barn värderingar?

När vi är unga antar vi inledningsvis den uppsättning värden som ges av familjer och den nostalgi som följer med den. Våra primära värderingar lärs när vi tittar på hur våra primära vårdgivare och släktingar engagerar sig med oss, varandra och andra utanför dem vi engagerar oss i i vardagen i familjen. Det är viktigt att förstå att barn kommer att efterlikna beteendet hos den familjemedlem de är närmast. I det här fallet är det viktigt att erkänna vikten av familjevärden och personliga värden som både medvetet och omedvetet överförs till våra barn.

Barn accepterar i allmänhet värderingarna och moralerna hos de människor de lever med varje dag och hos myndighetspersoner som religiösa myndighetspersoner, lärare, poliser och offentliga tjänstemän och liknande figurer. För att införa starka och rättvisa värden hos barn är det viktigt att gå före med gott exempel. Barn är mer benägna att efterlikna det beteende de ser snarare än att korrigera oacceptabelt beteende baserat på förväntningar. Med andra ord, öva vad du predikar, våra barn kopierar vad vi gör oftare än vad vi säger.

Vad är moral och värderingar?

När det gäller att förstå vikten av familjevärden måste vi börja med att definiera vad värden och moral är. Värden är de idéer och övertygelser som en person har om sina individuella liv. När det gäller individuella värden är exempel på levnadsstandard, föredragna varumärken, religion, utbildning och mer. Enskilda värden påverkas ofta inte av motstridiga åsikter från andra samhällen. De flesta människor känner att de har rätt att ha åtminstone några saker i sina liv som är autentiskt sina egna och det är här vi ser att personliga värderingar spelar in.

Moral är de idéer, övertygelser och beteenden som samhället helt har - för alla andra. Med andra ord så är det som alla andra verkar förvänta oss att agera när vi är i ett offentligt forum - oavsett hur vi faktiskt känner för miljön eller situationen. När människor börjar känna sig pressade att delta i aktiviteter eller ta synpunkter som de inte nödvändigtvis är bekväma med, är detta en form av grupptryck.

Överraskande nog förekommer grupptryck ofta inom familjer. Sanning kan till exempel vara ett viktigt familjevärde. Men samhället har ofta mer liberala värderingar när det är acceptabelt och oacceptabelt att säga en lögn. När konflikten mellan dina personliga värderingar och samhällets moraliska standarder kolliderar kan du hamna i en knipa.

När du har samtal om familjemoral och värderingar måste du alltid komma ihåg att värden och moral är relativa till situationen och beror på synen hos personen (och situationen) som de gäller.

Som ett resultat kommer inte alla familjer eller individer att dela samma lista över värden. När en sammanstötning av familjevärden blir ett problem inom en familjestruktur kan beteenden som uppfattas som giftiga påverka gemensamma familjemål och familjerelationer.

Vad är amerikanska familjevärden?

Amerikanska familjer har många typer av värden. De värderingar som amerikanska familjer skapar och förvarar baseras på flera faktorer. Ett vanligt delat amerikanskt värde för många är att ha en stark etik och kvalitet på familjetiden. De moraliska värderingarna av hårt arbete och familj verkar vara vanliga bland amerikanska familjer eftersom de uppmuntrar stark familjearbetsetik och kvalitetstid tillsammans för att bygga upp ett starkt familjeband.

Vissa amerikanska familjer har mer liberala värderingar än andra när det gäller att etablera familjevärden och njuta av vardagen i familjen. Vilka värden kan du identifiera inom din egen familj? Kan du se hur ditt familjes värdesystem har påverkat ditt liv? Om du vill lära dig mer om hur familjevärden har påverkat ditt liv kan en licensierad terapeut på ReGain-plattformen hjälpa till.

Hur definierar du familjevärden?

Definitionen av familjevärden skiljer sig beroende på frasens kulturella sammanhang. Termen hänvisar dock vanligtvis till kulturella värden som återspeglar familjens funktion, familjär roll, trossystem och moral. Familjevärden är viktiga i många olika samhällen. De lär oss att respektera våra äldste och unga människor. Du kanske har hört begreppet familjevärden som används i politik i USA. En 'traditionell familj' har definierats som en där två föräldrar fostrar barn. Familjemedlemmar inkluderar vuxna och barn. En av vårdnadshavarna, i en stereotyp familj, fungerar som den främsta försörjaren, medan den andra föräldern stannar hemma och hanterar hushållsuppgifter, inklusive barnomsorg och städning. Även om det här familjesystemet är föråldrat är det fortfarande en modell som många ser som normala och återspeglar familjevärden. Allt som avviker från denna familjestruktur ansågs en gång vara en icke-traditionell familj. Amerikanska familjer har utvecklats och förändrats genom åren. Samhället växer och förändras, och det inkluderar hur vi definierar familjevärden.

Icke-traditionella familjer håller på att bli få och långt ifrån, vilket innebär att definitionen av vad det innebär att vara en familj växer. Att se kärnfamiljen som normen håller på att avvecklas och vi lär oss att det finns alla typer av familjer. En kärnfamilj begränsar hur vi ser på familjeroller. Vi ser enhetens medlemmar på ett närsynt sätt. Verkligheten är att det finns olika sätt att se den amerikanska familjen. Det finns till exempel hushåll med en förälder. En storfamilj kan bidra till systemet. Barn som har adopterats är en del av en familj. Det finns blandade familjer. Vissa familjer är inte blodrelaterade. Vissa familjer inkluderar inte barn. Kärnfamiljen är inte den enda. Definitionen av familjevärden skiljer sig beroende på dynamiken hos de involverade. En familjemedlem kanske inte vill delta i familjesystemet och avviker från den traditionella familjen. Familjevärden ger oss en känsla av en stark grund och en känsla av att tillhöra en stam. Vi känner att vi är en del av något större än oss själva.

Vilka är de viktigaste familjevärdena?

Betydelsen av familjevärden skiljer sig åt mellan enheterna. Moraliska värden skiljer sig från familj till familj. Kärnfamiljer är inte normen längre; därför fungerar definitionen av familjevärden annorlunda än vad de gjorde för flera år sedan. Vissa familjer anser att ärlighet är en viktig del av sin kommunikation. Vilken typ av värden kommer att variera beroende på vad medlemmarna i enheten tycker är avgörande. Men vikten av familjevärden är djup. En sak du kan göra för att bestämma värden och moral i din enhet är att kalla till ett familje möte. Det är en utmärkt plats för alla i hushållet att vara ärliga om vad de tycker är viktiga. De kan diskutera de värden som är viktiga för dem. Varje person kommer att ha ett annat perspektiv, men det kan finnas en viss överlappning. Att förstå moraliska värden i familjen hjälper enheten att fungera väl. Familjemötet möjliggör en uppriktig diskussion om sådana värderingar. Varje person har rätt att säga vad som är viktigt för dem. Deras personliga värden beaktas och de kommer att känna sig validerade. Familjenheten består av individer. Dessa människor måste känna att de är en del av en stiftelse. En stark familj är möjlig att fostra, men det kräver att moraliska värden definieras inom familjenheten.

Vad är traditionella familjevärden?

Det som är viktigt för din familj kanske inte är för en annan enhet. Familjer delar mycket. Att dela inkluderar känslor och fysiskt utrymme. Familjehemmet måste vara ett säkert utrymme där en uppsättning värden utvecklas och observeras. Genom att definiera dessa moraliska principer kommer familjemedlemmarna att känna sig trygga och bundna. Att definiera värden kan vara en samarbetsprocess. Det kan ske över en tidsperiod. En stark familj är en där varje medlem känner att deras åsikter är viktiga. Kanske följer enheten traditionella värden, eller kanske är dessa principer mindre strikta än man kan tänka sig. Moraliska värden kan också ändras. Värden och moral betyder mycket i en enhet. Kanske följer en familj ett trossystem, och det verkar inte rymma alla i huset. Det är ett tecken på att de moraliska värdena måste modifieras för att alla i enheten ska känna sig trygga. Ibland hindrar familjer och nostalgi i samband med dem människor från att utvecklas och förändra hur de tänker på saker. Men det är viktigt att ha primära värden och förstå att dessa övertygelser kan vara något flexibla. Ett av familjens mål kan vara att inkludera alla medlemmar av värdena för att stärka systemet.

Vilken är betydelsen av familjevärden?

Familjens värderingar är viktiga eftersom de stöder och stärker enheten. Traditionella eller icke-traditionella familjer kan ha en lista med värden. Familjstrukturen är beroende av vem som utgör enheten. Det finns så många olika typer av familjer. De typer av värden som är viktiga för en familj kanske inte är relevanta för en annan. Amerikanska familjer har olika tro. Beroende på den specifika familjen fungerar värden annorlunda. Ett viktigt familjevärde kan vara att älska varandra trots skillnaderna mellan medlemmarna. Att ha en lista med värden kan hjälpa medlemmar i enheten att respektera varandra. Kanske har en person liberala värden, och andra utövar konservativa. Det betyder inte att dessa två personer inte kan kompromissa eller förstå varandra. De kan acceptera varandra för vem de är. Liberala värderingar kontra konservativa behöver inte förstöra ett meningsfullt familjeförhållande.

Vad är tio moraliska värden?

Vför familjer är avgörande. Det finns många olika moraliska värderingar som skapar familjelivet. Här är några av de övertygelser som hjälper människor att må bra om sig själva. De kan hjälpa familjerelationer och människor kan leva upp sina värderingar.

Ärlighet - Det är avgörande i ditt familjeliv att vara ärlig mot varandra. Med familjerelationer kommer du att stärka dina band när du säger sanningen till varandra. Du kan föra en dagbok över familjecitat som inspirerar människor att vara ärliga med vem de är och med medlemmar i enheten.

Medkänsla - Det är viktigt att ha empati och medkänsla i ditt familjeliv. Människor vill känna sig älskade och förstådda. Förhållandet mellan familjemedlemmar kan förbättras när varje person känner att medlemmarna bryr sig om sina känslor.

Förlåtelse - Alla gör misstag, och det inkluderar fel i äktenskapet och familjedynamiken. Det är därför det är viktigt att förlåta varandra. Veckofamiljemöten är ett utmärkt ställe att diskutera konflikter och hjälpa familjemedlemmar att förlåta varandra.

Kvalitetstid - Det är avgörande i äktenskap och familjevärden att inkludera kvalitetstid. Familjetid gör att människor kan uppskatta varandra. Du kan bli frustrerad över medlemmarna i enheten. Det är normalt, men att ha god familjetid påminner dig om vad du tycker om dina nära och kära. Ibland kan det vara svårt att räkna ut vad man ska göra med varandra. Alla kan ha olika åsikter om hur man tillbringar familjetid. Det är okej och du kan växla. Familjetid kan hjälpa människor att känna sig förstådda, och ett av sätten att göra detta är att kompromissa. Du behöver inte göra saker du gillar varje gång. Du kan låta andra medlemmar i enheten välja vad de ska göra med familjetiden. Det är viktigt att ta hänsyn till några dedikerade stunder att spendera med dina nära och kära. Att ha familjetid får dig att känna att du är en del av en grupp människor som bryr sig om varandra.

Hårt arbete - En del av att vara i en familj är att arbeta med det. Det kommer att bli svårigheter i livet. Du kan luta dig mot dina släktingar för stöd när du har familjetid, de sällsynta ögonblicken när du kan vara uppriktig och berätta för dina nära och kära vad du behöver. De kommer att finnas där för dig, och du kan vara närvarande för dem. Familjetid handlar om att arbeta genom svåra tider. Det handlar också om att besluta att vara närvarande och värdesätta varandra. Familjetid påminner dig om hur svårt det är att vara en del av en familj och hur givande det är.

Lojalitet - Det är viktigt att vara lojal mot din familj. Det är inte alltid så enkelt. Men ju mer du kan vara där för medlemmar i enheten, desto bättre. De kommer att uppskatta den kärlek och omsorg du ger dem. Du kan vara stödjande.

Respekt - När du är en del av en familj är respekt ett utmärkt värde att upprätthålla. För att få respekt måste du ge den till dina familjemedlemmar. Du kanske inte håller med om allt dina nära och kära säger, men du kan fortfarande respektera dem.

Ömsesidigt beroende - En stark familjenhet är beroende av medlemmarna att interagera och stödja varandra. Du behöver inte gå igenom livet ensam. Du har din familjs vägledning och styrka. Det finns stunder när du kan vara oberoende, och det finns andra tillfällen då du kan be om hjälp. Det är idén bakom ömsesidigt beroende.

Uppskattning - Varje person i en familj är unik. Du kan uppskatta varje medlem i enheten för den vackra person som de är. Du vill bli känd för vem du är, liksom dina familjemedlemmar.

Gränser - Gränser är en viktig del av hälsosamma relationer. Du kan be om vad du behöver, och dina familjemedlemmar kan begära att få tillgodose deras behov. Ibland är det avgörande för människor att ha utrymme. Du kanske inte kan prata om ett problem. Kanske behöver din familjemedlem lite tid för att bearbeta hur de känner. Det är viktigt att respektera hur andra känner och få dina behov tillgodoses också.

Vilken roll har familjen i samhället?

Att vara en del av en familj får en person att känna sig älskad och uppmuntrad. Du kan komma igenom livet med andra som bryr sig om dig och vill vårda dina känslor. En familj kan få dig att känna att du hör hemma någonstans. Det finns människor som bryr sig om din röst och vill vara där för att stödja dig.

Hur lär man barn värderingar?

Ett sätt att lära barnens värderingar är att modellera. Om du vill att dina barn ska vara ärliga, var då sanningsenliga mot dem. Barn lär sig genom att se vuxna agera på särskilda sätt. Du kan också låta dem öva sina värderingar. Om du vill att ditt barn ska vara empatiskt, fråga dem om deras känslor. Och få dem att öva sig på att ta hand om andra. Barn kan lära sig mycket genom att göra, och de är extremt uppmärksamma.

Vad är moral och värderingar?

Moral och värderingar är övertygelser som människor har om världen. De är regler som en person väljer att följa för att leva sitt liv.

Vad är amerikanska familjevärden?

Amerikanska familjevärden är moral och tro som amerikaner har gemensamt. Dessa övertygelser förändras och förändras när vårt samhälle utvecklas. Vissa människor håller inte med om att de finns i Amerika. En sak vi kan komma överens om är att amerikanska familjer ska älska, respektera och stödja varandra.